MŠ Pampeliška

Aktuality

(18. 09. 2017)

Z důvodu jarních prázdnin ( 4.3.- 8.3.2019) tedy proto, že si spousta rodičů s dětmi bere volno, posouvá se placení stravného a pobytného na měsíc březen na čtvrtek 14.března 2019. Děkujeme za pochopení

 

Výběr stravného a pobytného zpravidla každý první čtvrtek v měsíci 11-16 hodin

 

 

 

 

 

                  Stravné a pobytné je možné platit hotově každý první čtvrtek v měsíci od 11 do 16 hodin.

Rodiče jsou povinni přijít zaplatit, i když je dítě ve školce nepřítomné, příp. se dohodnou předem na náhradním termínu placení.

Pokud částku neuhradí, dostanou možnost zaplacení složenkou, kterou se prokážou při nástupu dítěte do školky.

Upřednostňujeme platby inkasem.

Inkaso

Ve své bance si vyjednáte povolení k inkasní platbě pro naše číslo účtu. Výhoda- nebude tak docházet k přeplatkům na účtu MŠ, paní vedoucí stravování si strhne pouze přesnou částku, mínus částku, kterou Vaše dítě v MŠ „neprojedlo“ předešlý měsíc + částku na uhrazení pobytného       (u dětí, které jej platí).

Případné dotazy na telefonu.: 734 315 545 

Odstřihněte a předejte ředitelce školy:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Pro číslo účtu Mateřské školy Jablonec nad Nisou , Lovecká 11 :    43-6364810247/ 0100  zřizujeme svolení k inkasu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

Jméno dítěte ………………………………………, datum narození:…………………..

 Pan/paní/…………………..……………………………………………….

 Vyplnit Vaše číslo účtu a kód banky  :

 ……………………………………………………………………………………………..
 

  1. Termín provedení inkasního převodu v rozmezí od 10. dne v měsíci do 25. dne v měsíci. Rodiče jsou povinni si ohlídat, že na jejich účtu je dostatek prostředků na tuto (tyto) platby. Pokud platba neproběhne inkasem, vybírá se hotově!
  2. Pokud si přejete zřídit pouze trvalý příkaz na platby stravného a pobytného, zadejte jej dle plateb vašeho dítěte, viz výše /měsíčně, od 10/2017 do 6/2018. Do vzkazu pro příjemce uveďte celé jméno dítěte !!! Přeplatky budou vráceny v 9/2018

                                                                                                       ………………………………….

        podpis zákonného zástupce

Zpět