MŠ Pampeliška

Aktuality

(18. 12. 2018)

Výběr stravného a pobytného je každý měsíc první čtvrtek v měsíci od 11 do 16 hodin.

Je tu možnost inkasa z vašeho účtu, kdy si každý měsíc školka strhne částku za pobytné ( 495,-Kč) a stravné. Odečtou se omluvené dny. Omlouvá se do 7 hodin ráno téhož dne na telefon do třídy, v MŠ v Sokolí na telefon do školní jídelny.

V únoru 2020 se bude vydávat potrzení o uhrazeném pobytném za rok 2019, které si můžete přidat do svého daňového přiznání. Školku tak budete mít zpětně (skoro) ZADARMO :-)

                                                                            Inkaso

Ve své bance si vyjednáte povolení k inkasní platbě pro naše číslo účtu. Výhoda- nebude tak docházet k přeplatkům na účtu MŠ, paní vedoucí stravování si strhne pouze přesnou částku, mínus částku, kterou Vaše dítě v MŠ „neprojedlo“ předešlý měsíc + částku na uhrazení pobytného       (u dětí, které jej platí).

Případné dotazy na telefonu.: 734 315 545 

 

Odstřihněte a předejte ředitelce školy:

...........................................................................................................................................................................................................................

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ZŘÍZENÍ INKASA Z ÚČTU

 

Pro číslo účtu Mateřské školy Jablonec nad Nisou , Lovecká 11 :    43-6364810247/ 0100zřizujeme svolení k inkasu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

 

 

Jméno dítěte ………………………………………, datum narození:…………………..

 

            

 Pan/paní/…………………..……………………………………………….

 

 Vyplnit Vaše číslo účtu a kód banky  : a vrátit do MŠ

 

 ……………………………………………………………………………………………..

 

  1. Limitní   / maximální / částka  činí 2 400,- Kč měsíčně u jednoho dítěte (= cca 2 platby)
  2. Termín provedení inkasního převodu v rozmezí od 10. dne v měsíci do 25. dne v měsíci. Rodiče jsou povinni si ohlídat, že na jejich účtu je dostatek prostředků na tuto (tyto) platby. Pokud platba neproběhne inkasem, vybírá se hotově!
  3. Pokud si přejete zřídit pouze trvalý příkaz na platby stravného a pobytného, zadejte jej dle plateb vašeho dítěte, viz výše /měsíčně, od 10/2019 do 6/2020. Do vzkazu pro příjemce uveďte celé jméno dítěte !!! Přeplatky budou vráceny v 9/2020

 

                                                                                                   ………………………………….

    podpis zákonného zástupce

Zpět