MŠ Pampeliška

Aktuality

(04. 01. 2019)

Logopedie Jablonec nad Nisou a Liberec

 

 

Klinická logopedie

 

 

PaedDr. Mária Jancíková

B. Němcové 7, Jablonec nad Nisou

 

tel.: +420 605 230 152
e-mail: jancikovam@hotmail.cz

 

 

 

Mgr. Milena Fleišmanová

Na Šumavě 1509/48, Jablonec nad Nisou

 

tel.: 483 306 040
e-mail: milena.fleis@seznam.cz

 

 

 

Mgr. Zdenka Janoušková

Masarykova 9, Liberec

 

tel.: 420 606 547 105
e-mail: lgpd@volny.cz

 

 

Mgr. Kateřina Mlčkovská

Letná 33, Liberec

 

tel.: +420 485 122 402
e-mail: mlckovska.k@seznam.cz

 

 

 

Další logopedi

 

 

Mgr. Miroslava Voborníková

Podhorská 124a, Jablonec nad Nisou

 

tel. 604 982 012

e-mail: mirka.vobornikova@seznam.cz

 

 

Mgr. Marie Štosová

Podhorská 4, Jablonec nad Nisou

 

tel. 777 027 578, 774 800 483

e-mail: marie.stosova@volny.cz

 

Mgr. Petra Krčmářová

Liberec


tel. 737 942 766

e-mail: info@logopedie-liberec.cz

 

 

Mgr. Kateřina Černá

Masarykova 9, Liberec

 

tel. 606 174 158

e-mail: cerna.logopedie@gmail.cz

 

 

 

 

 

 

 

Foniatrie a ORL

 

MUDr. Bursa

Boženy Němcové 7

tel. 483 311 638

 

 

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

 

E. Krásnohorské 921, Liberec

tel. 482 416 440

 

 

 

 

 

Pedagogickopsychologická poradna – kroužky logopedické

Smetanova 66, 466 01 Jablonec n. N., vchod budova internátu, ul. Pod Skalkou

telefonicky v pracovní dny 7.30 – 9.00 a 14.30 – 15.30, ve středu prodlouženo 13.00 – 17.00 a to jen na číslech 602 102 833 nebo 777 357 239 (na jiných telefonních číslech není přijetí objednávky možné)

Nadstandardní péče za úplatu mimo pracovní dobu PPP:

Logopedická péče

Je poskytována kvalifikovanou speciální pedagožkou se státní zkouškou z logopedie. Závažné případy jsou doporučovány ke klinickému logopedovi. Péče probíhá podle domluvy 1x týdně v odpoledních hodinách. PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP.

Cena za lekci: 300 Kč

Hláskař – trénink jazykových schopností podle D. B. El´konina

Program pro předškolní děti, rozvíjí jazykový cit a specifické jazykové schopnosti důležité pro pozdější nácvik čtení a psaní. Jedná se o metodu k podpoře schopnosti fonematického uvědomování si hláskové struktury slova, důležité k porozumění čtení a předpokladům gramotnosti. Systematickým tréninkem stimuluje u všech dětí tzv. předčtenářské dovednosti, motivuje dítě více k učení. Pomáhá dětem s obtížemi v oblasti mluvené řeči – logopedickým klientům, dětem s nerozvinutým jazykovým citem, s vývojovým deficitem směřujícím k poruchám čtení a psaní. V rámci preventivní péče lze program nabídnout také dětem kulturně a sociálně znevýhodněným, i dětem z bilingvního prostředí, k posílení jazykových schopností v jazyce, ve kterém se budou vzdělávat. Hláskař rozvíjí osobnost dítěte, jeho pozornost, soustředění, kritické myšlení, sebekontrolu, samostatnost, ale i schopnost spolupráce a komunikaci s ostatními dětmi.

PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP.

Cena za cyklus 10 setkání včetně pomůcek: 1500 Kč. V případě nutnosti doplnit o další setkání (po dohodě s rodiči) cena za jednotlivé setkání: 150 Kč.

 

nebo zde : http://martinakolmanova.cz/ebook-zdarma/

https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/logopedie

http://mspampeliska.eu/aktuality.php?lg=&id=580

Zpět