MŠ Pampeliška

Aktuality

(11. 09. 2019)

Zápis z třídních schůzek 10.9.2019

Přivítání rodičů, poděkování za účast, představení pedagogického sboru

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Pampeliška

Prezenční listina přílohou.

Schválení změny představenstva proběhlo 13.9.2018 – na 2 roky:

Předseda spolku: paní Pavlína Petirová

Místopředseda spolku: paní Barbora Kořínková

Pokladník: paní Ivana Jindřichová

Dále rodiče schválili roční příspěvek na každé dítě ve výši 500,-Kč na drobné odměny a dárky během roku – Mikuláš, Vánoce, 3 králové, Velikonoce, Den dětí, odměny pro předškoláky

Vybíráme během podzimu.

Příjmy spolku jsou – dary od rodičů, výdělky na akcích – karneval, prodej pečiva a občerstvení na akcích, sběr.

 

Třídní schůzky

Seznámení s klasickými akcemi školky – divadla, podzimní slavnost, vánoční a velikonoční dílny, sobotní karneval pro všechny, závěrečný táborák na zahradě MŠ pro všechny.

Kulturní akce na ty vybíráme zvlášť – možnost předání zálohy, od které se budou částky odečítat.

Pochvala a poděkování tatínkům a maminkám za práci při brigádě na zahradě v červnu 2019 – výroba kuchyně a ponku, nanošení písku do pískovišť.

Školka nyní má 47 předškoláků, takže pro zápis na příští rok bude dostatek volných míst, včetně míst ve třídě Včeliček, kde je seznamování s němčinou – 9 předškoláků.

Tradičně prosíme o náhradní oblečení v šatně – nutné pro pohodu dětí v případě jakékoliv nehody.

Oblečení na ven – chodíme ven za každého počasí – necháváme děti hrát si i s vodou na zahradě při pěkném počasí – počítejte s umazáním, ale s pěkným zážitkem dítěte. Oblečení na ven prosíme dovnitř do přihrádky – děti samy dosáhnou, oblečení na domů – na přihrádku (navštivte sekáče :-) )

Všechno oblečení podepište – hlavně to, co děti nenosí často – pláštěnky, apod….

Oblečení vybírejte podle počasí a dejte i teplou a chladnou variantu – paní učitelky při oblékání dětí přemýšlí, aby bylo dětem venku fajn.

Rukavice v zimě uschnou nejlépe na gumičce s bundou na tyči nad topením – jinak není možnost sušit mokré oblečení – šatna je malá !!!

Sledujte webové stránky – včetně odkazů na moderní výchovu :-)

Sokolí – Facebook – Pampeliška v Sokolí – administruje paní učitelka Bára Kořínková, na konci školního roku všechny příspěvky smaže.

Prosíme, učte s námi děti držet tužku, nůžky, příbory – vše postupně trénujeme, ale jen ve školce je to málo.

Seznámení s heslem do fotogalerie.

Logopedie – sledujte děti, případně se o nutnosti navštívit logopeda poraďte s paní učitelkou. Kontakty na logopedii v Jablonci máte na nástěnce i webu MŠ. Řečová centra v mozku se uzavírají 7.rokem!!! Poté je jakákoliv náprava o dost těžší.

Nemocné děti do školky nepatří, nesnažte se za každou cenu a do poslední chvíle dávat nastydlé děti do školky, nevyplatí se to. Máme zkušenosti i s tímto, pak děti skončily se zápalem plic a do školky nemohly půl roku. Případně konzultujte zdravotní stav s paní učitelkou či dětskou lékařkou. Zdraví máme jenom jedno :-)

Předškoláci – povinná předškolní docházka – omluvné listy – eviduje paní učitelka ve třídě, rodiče podepisují každou nepřítomnost ve školce.

Nové hřiště v Sokolí – společně se základní školou máme k dispozici pouze 1 klíč, který je u paní vrátné ve škole. Město nechce zajistit více klíčů :-(

Prosíme o rodiče o náměty na výlety s dětmi, zajímavé exkurze, či exkurze u nich práci :-)

Dotaz na kroužky ve školce – školka je sama o sobě jeden velký zájmový kroužek, který účinně a profesionálně připravuje děti na vstup do školy. Vše se děje pomocí hry a zájmových aktivit a bez diskriminace dětí, kterých rodiče nemají na to platit dětem různé kroužky. Všechny paní učitelky jsou plně kvalifikované pro práci s předškolními dětmi. Předškolní pedagogika je samostatný studijní obor. Opíráme se o stanovisko České školní inspekce, která vidí ve školkách, které kroužky pořádají spoustu zejména právních a rozpočtových chyb.

Hra = nejlepší způsob rozvoje mozku, děti při ní zažívají obrovské chvilky úspěchu, rozvoje, klidu a propojování mozkových synapsí. Správně by se nemělo ze hry vůbec rušit.

Diskuse o lyžařském výcviku předškolních dětí. Výcviky bývají zbytečně náročné a pro děti demotivující, hromadně nelze děti naučit lyžovat, je nutný individuální přístup. Je potřeba nastavit moderní způsoby. Pan Radim Štryncl (rodič) učiní nabídku rodičům ohledně svých aktivit v oblasti moderních metod učení lyžování.

Upozornění pro rodiče dětí v Sokolí – obědy se omlouvají pouze do Školní jídelny.

Prosíme rodiče, aby četli nástěnku, případně si ji vyfotili do mobilu a nastudovali doma :-)

Přednáška o školní zralosti – pondělí 16. 9. 2019 v 16 hodin v MŠ v Sokolí – pouze pro rodiče. Přednášejí speciální pedagožky z Pedagogicko-psychologické poradny. Seznámí zde rodiče o programu setkávání formou workshopů ze Šablon II (OP VVV)

Informace o projektu Šablony II – „Odborně a s láskou II“

Možnost pro rodiče předškoláků – workshopy rodičů s dětmi společně se speciálními pedagožkami z Pedagogicko-psychologické poradny – příprava na školu, odhalení odchylek a procvičování nápravy. 6 setkání po 2 hodinách – čtvrtky odpoledne, mimo prosinec. Potřebujeme minimálně 8 rodičů – již se hlásí zájemci. Z projektu zakoupíme každému dítěti pracovní „krabici“ s veverkou, která bude dítě provázet předškolními tématy.

Ukončení, poděkování za účast.

Rozebrání oblečení, které zbylo ve školce po prázdninách, zbytek půjde na charitu do kontejneru.

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č. j.: MSMT-2939/2018-3 ,Dne 19. února 2018

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Povinné předškolní vzdělávání bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období povinného předškolního vzdělávání ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

 

 

Vedlejší prázdniny

 

Naše mateřská škola dle školního řádu zjišťuje zájem u rodičů o tyto vedlejší prázdninové termíny, pokud klesne počet dětí na 11 (=10% ze všech dětí ze školky), školka se uzavře z ekonomických důvodů.

 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.  Budeme zjišťovat zájem o celý týden – z důvodu organizace provozu (služby, strava)

 

Vánoční prázdniny bude mateřská škola uzavřena od pondělí 23. prosince 2019 do středy 1. ledna 2020. Povinné předškolní vzdělávání začne v pondělí 6. ledna 2020.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

9.  3. - 15. 3. 2020    

Jablonec nad Nisou

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Budeme zjišťovat zájem o celý týden 29. 6. – 3. 7. 2020.


Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

 

Zpět