MŠ Pampeliška

Aktuality

(02. 01. 2020)

Ředitelka mateřské školy Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace spolu se statutárním městem Jablonec nad Nisou oznamují, že

 

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS

 

dětí k předškolnímu vzdělávání do dvou nově otevíraných tříd výše uvedené mateřské školy proběhne

 

 

v úterý 7. 1. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin.

 

Termín nástupu do MŠ: 1. 2. 2020

 

 

 

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

 

 

Přijaty mohou být jen děti, jejichž zákonný zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo povinnému očkování (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Potvrzení nedokládají pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

Zápis proběhne v kanceláři ředitelky MŠ v hlavní budově mateřské školy.

Zpět