MŠ Pampeliška

Aktuality

(19. 03. 2020)

Informace o zajištění péče pro děti a mládež vybraných profesí

 

V souladu s Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež od 3 do 10 let za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020 a usnesením RM ze dne 12.3.2020 zajišťuje statutární město Jablonec nad Nisou péči o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce tímto způsobem:.

-        pro děti, které vykonávají povinnou školní docházku a jsou mladší 10 let věku, je určena Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 – Mgr. Martin Chytka – 487 370 333, 777 728 725

-        pro děti předškolního věku jsou určeny:

o   https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/zmena-v-zajistovani-pece-o-deti-vybranych-profesi.html

o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Bc. Renata Kolischová – 733 161 206

o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Mgr. Pavla Macháčková – 734 315 540

Uvedená zařízení zajišťují péči od pondělí do pátku v době od 6:00 hodin do 20:00 hodin. Časový rozsah může být odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků.

 

Péče o děti bude zajišťována rodičům nebo jiným zákonným zástupcům, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci:

-        bezpečnostních sborů,

-        obecní policie,

-        poskytovatelů zdravotních služeb,

-        orgánů ochrany veřejného zdraví,

-        ozbrojených sil,

-        veřejné dopravy a technické infrastruktury,

-        zaměstnanců určené školy,

-        Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou,

-        Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Statutární město Jablonec nad Nisou zajišťuje péči o děti výše uvedených zaměstnavatelů i pro obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Maršovice, Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Bedřichov, Dalešice, Nová Ves, Janov nad Nisou).

Zpět