MŠ Pampeliška

Aktuality

(30. 08. 2021)

Výběr stravného a pobytného je zpravidla každý měsíc první čtvrtek v měsíci od 11 do 16 hodin.

Je tu možnost inkasa z vašeho účtu, kdy si každý měsíc školka strhne částku za pobytné ( 473,-Kč) a stravné. Odečtou se omluvené dny. Omlouvá se do 7 hodin ráno téhož dne na telefon do třídy.

Platí se na účet školky: 43-6364810247/0100.

V únoru 2022 se bude vydávat potrzení o uhrazeném pobytném za rok 2021, které si můžete přidat do svého daňového přiznání. Školku tak budete mít zpětně (skoro) ZADARMO :-)

Placení stravného a „pobytného“  

První platba bude vybírána pouze hotově 2.9.2021 ve výši:

- 1.313,-Kč (stravné 840,-  – děti 3-5leté + 473,-Kč pobytné měsíčně)

-    840,-Kč ( předškoláci = bez pobytného = zákonný nárok  + případný odklad)

-    945,-Kč odkladové děti= bez pobytného

Další částky již budou dle reality – omluvené obědy se odečtou od další zálohy na následující měsíc.

Platbu je možné také provést hotově každý první čtvrtek v měsíc 11.00-16.00 hodin

Ve své bance si vyjednáte povolení k inkasní platbě pro naše číslo účtu. Výhoda- nebude tak docházet k přeplatkům na účtu MŠ, paní vedoucí stravování si strhne pouze přesnou částku, mínus částku, kterou Vaše dítě v MŠ „neprojedlo“ předešlý měsíc + částku na uhrazení pobytného  (u dětí, které jej platí).  Případné dotazy na telefonu.: 734 315 545 

Odstřihněte a předejte ředitelce školy:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ZŘíZENÍ INKASA Z ÚČTU

Pro číslo účtu Mateřské školy Jablonec nad Nisou , Lovecká 11 :    43-6364810247/ 0100zřizujeme svolení k inkasu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

Jméno dítěte / dětí a datum narození

………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………………..       

Pan/í/…………………..……………………Vyplnit Vaše číslo účtu a kód banky a vrátit do MŠ

Číslo účtu: …………………………………………………………………………………………

 1. Limitní /maximální / částka - 2 000,- Kč měsíčně u jednoho dítěte (= cca 2 platby), v případě více dětí násobte
 2. Termín provedení inkasního převodu v rozmezí od 10. do 25. dne v měsíci (zpravidla strháváme k 15.dni) Rodiče jsou povinni si ohlídat, že na jejich účtu je dostatek prostředků na tuto (tyto) platby.

Pokud si přejete zřídit pouze trvalý příkaz na platby stravného a pobytného, zadejte jej dle plateb vašeho dítěte, viz výše /měsíčně, od 10/2021 do 6/2022. Do vzkazu pro příjemce uveďte celé jméno dítěte !!! Přeplatky budou vráceny v 9/2022

Nově můžeme v případě docházky 2 a více dětí z jedné rodiny strhávat inkaso pouze z jednoho inkasního povolení. Pokud máte o službu zájem, prosím, upřesněte, ze kterého účtu hromadnou platbu strhávat.

Ale neklesejte na mysli, platby za školku (pobytné) si můžete odepsat z daní :-)

 

Pro rodiče dětí, které odcházejí do odloučeného pracoviště v ZŠ v Sokolí ulici:

Základní informace k placení obědů v jídelně základní školy

V MŠ dostanete přihlášku ke stravování.

Tu spolu s penězi na obědy a na čip odevzdáte u vedoucí školní jídelny v jídelně ZŠ v Sokolí ulici paní vedoucí stravování paní Kalousové předposlední a poslední týden v srpnu – 8.00 – 13.00 hodin (24.8-31.8.2021)

První platba proběhne zásadně v hotovosti v srpnu! Můžete zavolat a dohodnout se jinak (dovolená, apod.)

Přihlášky a platbu za obědy a čip je nutné odvzdat nejpozději do 31.8.2021.

Pro získání oběda je nutný čip, proto je odhlašování obědů vedeno přes jídelnu! - propojený systém

Pokud je dítě přihlášené ke stravování a nemá zaplacené obědy, nesmí navštěvovat MŠ.

Telefon do školní jídelny: paní Kalousová  773 237 794

Výňatek z Organizačního řádu školy – Řád školní jídelny, Sm 19/ZŠ 5.května 272/76:

ceny

 1. cena oběda je stanovena podle věku, kterého žák dosáhne ve školním roce 2017/2018:

ve věku 3-6 let (36,-Kč),

 • Přesnídávka: 10,-Kč, Oběd: 20,-Kč, Svačina: 6,-Kč

ve věku 7-10 (39,-Kč)

 • Přesnídávka: 11,-Kč, Oběd: 21,-Kč, Svačina: 7,-Kč
 1. výdej svačin je od 8.30 hodin, obědů od 11.30  a svačiny od 14.30 hodin
 1. Možnosti platby stravného:
  1. v hotovosti u vedoucí školního stravování vždy poslední dva pracovní dny předcházejícího měsíce, každý strávník obdrží doklad o výši zaplaceného stravného,
  2. možnost zaplatit i na delší období než jeden měsíc ( odpadne čekání „ ve frontě“),
  3. pomoci trvalého příkazu na účet školy

číslo účtu: 43-5796390237/0100

variabilní symbol: (obdržíte od vedoucí školního stravování a musíte jej uvést při zadání příkazu)

Fixní částka je stanovena pro žáky ve věku:

 • 3-6 let          (792,-Kč),
 • 7-10 let         (858,- Kč),
 • případná změna ceny oběda bude oznámena s předstihem,
 • vyúčtování a vrácení přeplatků se uskuteční k 30.6.2022.
 1. Možnost objednávek :
  1.  ( odhlášení, přihlášení) od 7.00 do 14.30 ve školní jidelně
  2. telefonicky na čísle 773 237 794 na konkrétní den nejpozději do 7.00 hodin (Stravu můžete odhlásit i formou SMS.)
 2. Cena čipu je 50 Kč, při ztrátě je nutné zakoupit nový čip, čip je proto uschován u učitelek MŠ.
 3. Při vrácení funkčního čipu obdrží strávník zpět celou částku 50 Kč.

 Anna Kalousová - 420 773 237 794  - anna.kalousova@zsjbc5kvetna.cz

Zpět