MŠ Pampeliška

Aktuality

(05. 08. 2020)

Výběr stravného a pobytného probíhá každý první čtvrtek v ředitelně školy a vedoucí stravování 11 - 16 hodin.

Placení stravného a „pobytného“  

První platba bude vybírána pouze hotově ve výši:

- 1.212,-Kč (stravné 777,-  – děti 3-5leté + 435,-Kč pobytné měsíčně)

-    777,-Kč ( předškoláci = bez pobytného = zákonný nárok)

- odkladové děti – 819,-Kč

Další částky již budou dle reality – omluvené obědy se odečtou od další platby.

Platbu je možné také provést hotově každý první čtvrtek v měsíci 11.00-16.00 hodin

Inkaso

Ve své bance si vyjednáte povolení k inkasní platbě pro naše číslo účtu 43-6364810247/0100 a dáte nám vědět vaše číslo účtu, ze kterého budme moci inkasovat. Výhoda- nebude tak docházet k přeplatkům na účtu MŠ, paní vedoucí stravování si strhne pouze přesnou částku, mínus částku, kterou Vaše dítě v MŠ „neprojedlo“ předešlý měsíc + částku na uhrazení pobytného (u dětí, které jej platí).

Limitní   / maximální / částka  činí 2 400,- Kč měsíčně u jednoho dítěte (= 2 platby)

Termín provedení inkasního převodu v rozmezí od 10. dne v měsíci do 25. dne v měsíci. Rodiče jsou povinni si ohlídat, že na jejich účtu je dostatek prostředků na tuto (tyto) platby. Pokud platba neproběhne inkasem, vybírá se hotově!

Pokud si přejete zřídit pouze trvalý příkaz na platby stravného a pobytného, zadejte jej dle plateb vašeho dítěte, viz výše /měsíčně, od 10/2020 do 6/2021. Do vzkazu pro příjemce uveďte celé jméno dítěte !!! Přeplatky budou vráceny v 9/2021

Případné dotazy na telefonu.: 734 315 545 

Ale neklesejte na mysli, platby za školku (pobytné) si můžete odepsat z daní :-)

 

Pro rodiče dětí, které odcházejí do odloučeného pracoviště v ZŠ v Sokolí ulici:

Základní informace k placení obědů v jídelně základní školy

V MŠ dostanete přihlášku ke stravování.

Tu spolu s penězi na obědy a na čip odevzdáte u vedoucí školní jídelny v jídelně ZŠ v Sokolí ulici paní vedoucí stravování paní Kalousové předposlední a poslední týden v srpnu – 8.00 – 13.00 hodin (20.8-31.8.2020)

První platba proběhne zásadně v hotovosti v srpnu! Můžete zavolat a dohodnout se jinak (dovolená, apod.)

Přihlášky a platbu za obědy a čip je nutné odvzdat nejpozději do 31.8.2020.

Pro získání oběda je nutný čip, proto je odhlašování obědů vedeno přes jídelnu! - propojený systém

Pokud je dítě přihlášené ke stravování a nemá zaplacené obědy, nesmí navštěvovat MŠ.

Telefon do školní jídelny: paní Kalousová  773 237 794

Výňatek z Organizačního řádu školy – Řáde školní jídelny, Sm 19/ZŠ 5.května 272/76:

ceny

 1. cena oběda je stanovena podle věku, kterého žák dosáhne ve školním roce 2017/2018:

ve věku 3-6 let (35,-Kč),

 • Přesnídávka: 10,-Kč, Oběd: 20,-Kč, Svačina: 6,-Kč

ve věku 7-10 (38,-Kč)

 • Přesnídávka: 11,-Kč, Oběd: 21,-Kč, Svačina: 7,-Kč
 1. výdej svačin je od 8.30 hodin, obědů od 11.30  a svačiny od 14.30 hodin
 1. Možnosti platby stravného:
  1. v hotovosti u vedoucí školního stravování vždy poslední dva pracovní dny předcházejícího měsíce, každý strávník obdrží doklad o výši zaplaceného stravného,
  2. možnost zaplatit i na delší období než jeden měsíc ( odpadne čekání „ ve frontě“),
  3. pomoci trvalého příkazu na účet školy

číslo účtu: 43-5796390237/0100

variabilní symbol: (obdržíte od vedoucí školního stravování a musíte jej uvést při zadání příkazu)

Fixní částka je stanovena pro žáky ve věku:

 • 3-6 let          (792,-Kč),
 • 7-10 let         (858,- Kč),
 • případná změna ceny oběda bude oznámena s předstihem,
 • vyúčtování a vrácení přeplatků se uskuteční k 30.6.2021.
 1. Možnost objednávek :
  1.  ( odhlášení, přihlášení) od 7.00 do 14.30 ve školní jidelně
  2. telefonicky na čísle 773 237 794 na konkrétní den nejpozději do 7.00 hodin (Stravu můžete odhlásit i formou SMS.)
 2. Cena čipu je 50 Kč, při ztrátě je nutné zakoupit nový čip, čip je proto uschován u učitelek MŠ.
 3. Při vrácení funkčního čipu obdrží strávník zpět celou částku 50 Kč.

 Anna Kalousová - 420 773 237 794  - anna.kalousova@zsjbc5kvetna.cz

Zpět