MŠ Pampeliška

Aktuality

(25. 05. 2020)

Vážení rodiče, pokud budete potřebovat Potvrzení o bezdlužnosti pro tábory s příspěvkem města, je možné o ně požádat i emailem : mslovecka@seznam.cz . Vyplním s elektronickým podpisem a pošlu vám zpět emailem. Vytištění, případně přeposlání do Vikýře (nevím, jak akceptují)  je na vás :-)

Vážení rodiče, o hlavních prázdninách 2020 máte možnost přihlásit Vaše dítě na příměstský tábor. Pokud tento příměstský tábor bude organizovat subjekt, který se na základě výzvy zaregistroval u statutárního města Jablonec n. N. (viz seznam subjektů), bude Vám poskytnuta sleva služby o příspěvek města ve výši 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den. V případě, že jste již tábor uhradili, bude Vám příslušná částka organizátorem tábora vrácena.

K tomu, aby Vám byla sleva poskytnuta, je třeba poskytovateli příměstského tábora nejpozději 31. 8. 2020 odevzdat originál „Potvrzení o docházce a bezdlužnosti“, které si vyžádáte u ředitelky MŠ nebo vedoucí odloučeného pracoviště. Vyplněné potvrzení Vám poskytovatel služby odebere, neboť jej musí doložit městu jako podklad k vyúčtování příspěvku.

Příspěvek města na příměstské tábory lze pro 1 dítě využít pouze na 1 prázdninový týden (5 pracovních dnů), což Vás však neomezuje v přihlášení dítěte na více příměstských táborů.

Příspěvek je určen pouze dětem s bydlištěm v Jablonci nad Nisou.

Případné dotazy směřujte přímo na organizátory táborů či na oddělení školství Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Jablonec nad Nisou 21. května 2020

Ing. Alena Purmová Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení školství tel: 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablonec.cz

Seznam příměstských táborů, kde lze příspěvek města čerpat:

Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých subjektů.

• BUBLINA – JBC, z. s. - Příměstské tábory „Sportujeme s pohádkou“ pro děti od 2-5let - termíny: červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispozici na webu - cena: 1750 Kč/týden - info: www. bublina-jbc.cz, www.dskosticka.cz, e-mail: bublina-jbc@seznam.cz - tel.: 607 590 673 – Andrea Pravcová

• Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou - příměstský tábor pro děti od 6 let do 13 let, tábor s nahlédnutím pod pokličku první pomoci, záchranářů, složek IZS, výlety a zábava - termíny: červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispozici na webu - cena: 2690 Kč/ týden - info: www.cck-jablonec.cz, e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz - tel.: 732 542 934 – Kateřina Havlová

• Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, p. o. - 23 příměstských táborů pro děti od 3 let, pohybové, přírodovědné, výtvarné, adrenalinové, jazykové a další tematické příměstské tábory - termíny: červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispozici na webu - cena: od 900 Kč do 2800 Kč/týden - info: www.vikyr.cz, e-mail: info@vikyr.cz - tel.: 483 711 725 – Bc. Martina Šípková

Free Time Activities, z. s. - příměstské tábory pro děti od 7-15 let, zaměřené kulturně, sportovně, manuálně a turistiky - termíny: červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispozici na webu - cena: od 2400 Kč do 3500 Kč/týden - info: www.radimstryncl.cz, e-mail: radimstryncl@seznam.cz - tel.: 777 634 221 – Mgr. Radim Štryncl

• Foxík z. s. - příměstské tábory pro děti od 4–12 let – všestranné zaměření - termíny: 13. 7. – 17. 7. 2020, pro děti MŠ + 1. třída ZŠ - 20. 7. – 24. 7. 2020, pro děti 2.-5. třída ZŠ - cena: 2400 Kč/týden - info: www.foxik.cz, e-mail: tomas.stregl@foxik.cz - tel.: 603 348 643 – Tomáš Štrégl

• SK Tuleň, z. s. - příměstský tábor „Jablonečák 2020“ pro děti 5-12 let, sportovní a kulturní aktivity - termíny: červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispozici na webu - cena: od 2200 Kč do 2400 Kč/týden - info: www.jablonecak.cz, e-mail: jablonecak@sundisk.cz - tel.: 485 100 500 – Pavla Másilková

• Sport klub Tygřík, z. s. - škola INLINE bruslení - příměstský tábor „Léto na bruslích 2020“ pro děti 5-13 let, kurz inline bruslení termíny: červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispozici na webu - cena: 2350 Kč/týden - info: skolainline.webnode.cz, e-mail: skolainline@seznam.cz - tel.: 602 193 939 – Martina Chvátalová

• Svobodná základní škola, o. p. s. - příměstský tábor „Hravé výlety“ pro děti 5-12 let – výlety do přírody, hry v přírodě • termín: 20. 7. – 24. 7. 2020, cena: 2000 Kč • příměstský tábor „Šikovné ruce“ pro děti 5-12 let – výtvarné tvoření uvnitř i v přírodě, termín: 27. 7. – 31. 7. 2020, cena: 1800 Kč - info: www.szsjablonec.cz, e-mail: szs@szsjablonec.cz - tel.: 737 030 065 – Kateřina Divišová

• Taneční studio IMAGE – Bc. Lucie Potůčková. - příměstský tábor pro děti 6-12 let, taneční a pohybové zaměření - termín: 10. 8. – 14. 8. 2020 - cena: 2300 Kč/týden - info: www.image-tanecnistudio.com, e-mail: image-tanecnistudio@seznam.cz - tel.: 720 259 273 – Bc. Lucie Potůčková

• Taneční a pohybové studio Magdaléna, z. s. - příměstský tábor pro děti 6-12 let zaměřený na taneční techniky, akrobacii, pantomimu, pohybové divadlo a scénografii - termín: 24. 8. – 29. 8. 2020 - cena: 2800 Kč/týden - info: tsmagdalena.com, e-mail: taps.magdalena@gmail.com - tel.: 602 963 574 – Ludmila Rellichová

• TJ Sokol Jablonec nad Nisou – Sportcentrum - příměstské tábory „Prázdninoví umělci 2020“ s tématem Vesmír, pro děti 3-10 let, pohybové a výtvarné aktivity, rukodělné činnosti, výlety, hry - termíny: 13. 7. – 17. 7. a 20. 7. – 24. 7. 2020 - cena: 1500 Kč/týden - info: www.sokoljablonec.cz, e-mail: sokol.jbc.sc@seznam.cz - tel.: 606 561 921 – Mgr. Jitka Šťovíčková

• Veselá věda z. ú. - příměstské tábory pro děti od 6–10 let – Zaměření: vědecké/badatelské - termíny: červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispozici na webu - cena: 1950 Kč/týden - info: www.veselaveda.cz, e-mail: lenka@veselaveda.cz - tel.: 603 811 914 – Lenka Žuchová

• Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové - výtvarný příměstský tábor pro děti 4-15 let – tvoření v ateliéru i v přírodě - termíny: červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispozici na webu - cena: 3200 Kč/týden; pro sourozence sleva 10 % - info: www.ateliernr.cz, e-mail: info@ateliernr.cz - tel.: 724 039 425 – Nikol Rýdlová

Zpět