MŠ Pampeliška

Aktuality

(14. 09. 2020)

Zápis z třídních schůzek 8.9.20120

Přivítání rodičů, poděkování za účast, představení pedagogického sboru

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Pampeliška

Prezenční listina přílohou.

Představenstvo proběhlo 13.9.2018 – na 2 roky:

Předseda spolku: paní Pavlína Petirová

Místopředseda spolku: paní Barbora Kořínková

Pokladník: paní Ivana Jindřichová

 

Dále rodiče schválili roční příspěvek na každé dítě ve výši 500,-Kč na drobné odměny a dárky během roku – Mikuláš, Vánoce, 3 králové, Velikonoce, Den dětí, odměny pro předškoláky

Vybíráme během podzimu.

Příjmy spolku jsou – dary od rodičů, výdělky na akcích – karneval, prodej pečiva a občerstvení na akcích, sběr.

Dále spolek schválil roční příspěvek do fondu Zálohu na kulturní akce ve výši 500,-Kč, ze kterého se budou strhávat prostředky na kulturu a akce školky – vždy bude vyvěšeno na nástěnce školky a na webu, paní učitelky povedou evidenci plateb a zůstatek každého dítěte. Přeplatek bude vrácen na konci června 2021, případný nedoplatek či potřebu další zálohy budou paní učitelky řešit individuálně, nebo hromadně na nástěnce školky.

 

Třídní schůzky

Covid – jak desinfikujeme mateřskou školku – důslednější hygiena, důslednější hygiena u mytí rukou. Prosíme rodiče, aby dětem ráno před vstupem do třídy umyli ruce.

Poděkování za dodržování hygienických opatření.

Roušky prozatím nezavádíme, uvidíme, co přinese příští období. Rodiče se shodli na tom, že pokud bude do divadla a v autobuse potřebná rouška i u dětí, děti to vydrží, jsou na roušky zvyklé z první vlny.

Rodiče byli vyzváni na dotazy či připomínky – nikdo se nechtěl zeptat, všichni chápali situaci.

Dotaz rodičů – vyšetření zraku – platí i pro nové děti? Mohou i mladší sourozenci – ředitelka se informuj a dá vědět na nástěnku a na web školky.

Omezení hromadných akcí – s politováním – uvidíme, co epidemiologická situace dovolí.

Webové stránky školy – veškeré informace i v době uzavření školky – fungovaly, pravidelně se aktualizují, můžete tam najít i informace jiného rázu, než jen zprávy ze školky. Je zde i propojení na fotogalerii – zopakování hesla pro tento školní rok.

Povinná předškolní výchova – děti musí mít omluvné listy – ty zůstávají u paní učitelky, rodič podepisuje ve školce a uvede důvod nepřítomnosti.

Omlouvání děti je nutnost do 7 hodiny ráno dát vědět Lovecká: do školky v Lovecké na telefon do třídy a Sokolí : děti docházející do školky v Sokolí zejména omluvit oběd ve školní jídelně !!!

Prosba rodičům aby četli nástěnky – pomůcka – vyfotit a číst doma J

Projekt Šablony III – pro předškolní děti cyklus Projektových dnů v Sokolí, Projektové dny mimo školku nad 10 km vzdušnou čarou – Sedmihorky – podzim 2020

Projekt Šablony III :

Přednáška Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů včetně resuscitace – zdarma pro všechny rodiče ve školce v Sokolí

Workshopy pro rodiče a děti předškoláky předem přihlásit – cyklus her a aktivit pro předškoláky, vysvětlení pojmů a potřebných dovedností do školy.

Vytažení klíštěte – souhlas rodiče – paní učitelka není odborník a nemusí klíště vytahovat, vždy dá okamžitě vědět rodiči, pokud je klíště vytaženo, paní učitelka o tom sepíše záznam, který dá k podpisu rodiči, že byl seznámen, kde se klíště nacházelo – schéma postavy a zakreslení místa klíštěte. K vytažení používáme pouze desinfekci, ne babské způsoby.

Zjišťování tzv. bezprizorních dětí – děti, kdy oba rodiče či pečující osoby pracují v záchranných složkách – zjišťování pro Městský úřad – Krizové centrum – při zavření škol.

Prázdniny ve školním roce 2020/2021 – visí na nástěnce a webu školy.

Jak probíhá Německý projekt – čekáme na vyjádření německého partnera, oni zatím nevědí, čekají na odpověď ministerstva zdravotnictví, my zatím můžeme – potvrzeno KHS Lbc a MŠMT – PS večer po schůzce rodičů jsme se dozvěděli, že německý partner dostal pokyn žádné mezinárodní akce nekonat, tedy návštěvy učitelek a návštěvy tříd. Paní učitelka Jana Böhmová denně seznamuje děti s němčinou a vytrvá v tom, než se situace uklidní. Bohužel to může trvat celý školní rok L

Dotaz rodičů, kdy a jak uskutečníme karneval – asi budeme muset karneval udělat ve školce a jen ve třídách s dětmi bez rodičů. Uvidíme, co půjde…

Tradičně prosíme o náhradní oblečení v šatně – nutné pro pohodu dětí v případě jakékoliv nehody.

Oblečení na ven – chodíme ven za každého počasí – necháváme děti hrát si i s vodou na zahradě při pěkném počasí – počítejte s umazáním, ale s pěkným zážitkem dítěte. Oblečení na ven prosíme dovnitř do přihrádky – děti samy dosáhnou, oblečení na domů – na přihrádku

Všechno oblečení podepište – hlavně to, co děti nenosí často – pláštěnky, apod….

Oblečení vybírejte podle počasí a dejte i teplou a chladnou variantu – paní učitelky při oblékání dětí přemýšlí, aby bylo dětem venku fajn.

Rukavice v zimě uschnou nejlépe na gumičce s bundou na tyči nad topením – jinak není možnost sušit mokré oblečení – šatna je malá !!!

Sokolí – Facebook – Pampeliška v Sokolí – administruje paní učitelka Romana Hockeová, na konci školního roku všechny příspěvky smaže.

Logopedie – sledujte děti, případně se o nutnosti navštívit logopeda poraďte s paní učitelkou. Kontakty na logopedii v Jablonci máte na nástěnce i webu MŠ. Řečová centra v mozku se uzavírají 7. rokem!!! Poté je jakákoliv náprava o dost těžší.

Ukončení, poděkování za účast.

Zpět