MŠ Pampeliška

Aktuality

(16. 09. 2020)

Pro předem přihlášené.

Předpokládané termíny: pondělky od 16 hodin v odloučeném pracovišti v MŠ v Sokolí

26.10.2020 - zrušeno, najdeme náhradní termín v novém roce

23.11.2020

18.1.2021

8.2.2021

V průběhu série workshopů se seznámíte s procvičováním těchto tématických okruhů: 

Motorický vývoj dětí, jakožto jeden z předpokladů správného rozvoje písemného a čtenářského projevu.

Hrubá, jemná motorika a grafomotorika - praktické příklady rozvíjení percepčně-motorického vývoje dětí před vstupem do ZŠ.

Sluchová percepce - základ rozvoje písemného a čtenářského projevu.

Zraková percepce - základ rozvoje písemného a čtenářského projevu.

Sociální dovednosti, Pracovní zralost, Školní zralost

Poslední workshop proběhne podobně jako vyučovací hodina ve třídě základní školy.

Zpět