MŠ Pampeliška

Aktuality

(24. 03. 2021)

Jablonec nad Nisou má schválený pouze jeden spádový obvod, tedy trvalý pobyt v obci Jablonec nad Nisou. Rozdělení na ulice mají pouze Základní školy.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

ve školním roce

2021 – 2022

 

Děti, které NEpředkládají Potvrzení o očkování :

     

- dítě, které od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 dovrší 6 let - 9 bodů

         

        - dítě, které doloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky – 9 bodů

 

Děti, které předkládají Potvrzení o očkování, příp. doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví):

 

       - dítě, které dovrší 4 let do 31. 8. 2021 – 6 bodů

 

       - dítě, které dovrší 3 let do 31. 8. 2021 – 5 bodů

 

      - děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou - 10 bodů

 

      - děti, kterým do MŠ již dochází sourozenec – 3 body

 

      - děti, kterým do MŠ již dochází sourozenec a dovrší 3 let do konce prosince 2021 – 2 body

 

  • děti co dovrší 3 let do prosince 2021 – 1 bod

 

  • děti mladší – 0 bodů

 

Děti budou na základě těchto kritérií přijímány dle počtu bodů a dále dle věku od nejstaršího.

 

Všechny děti budou přijímány na základě těchto kritérií od září 2021.

Bc. Kateřina Sýkorová, ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvkové organizace

Zpět