MŠ Pampeliška

Aktuality

(01. 09. 2021)

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká  11,

příspěvková organizace

 

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

na školní rok 2022/2023

                                          

Náklady za rok 2021                          celkem  11 719 tis. Kč

                                            mínus dotace KÚ  10 178 tis. Kč

                                             mínus potraviny      367 tis. Kč

Celkem náklady                                            1 174 tis. Kč 

 

Na jedno dítě za rok        1 1741 tis. : 110   =          10 673 Kč

Na jedno dítě za měsíc    10 673 tis.  :  12   =          889,39 Kč

 

50 % z 889,39 Kč                                                   444,70 Kč

 

Stanovená částka   444 Kč tj. 99,84 % z celkové možné výše

 

Z nákladů jsou vyjmuty všechny položky uvedené v § 6 odst. 2) vyhlášky č. 43/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

 

 

                                                                                    Bc. Kateřina Sýkorová 

                                                                                         ředitelka MŠ                             

Zpět