MŠ Pampeliška

Aktuality

(01. 09. 2021)

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

na školní rok 2021/2022

                                          

Náklady za rok 2019                          celkem   10 587 tis. Kč

                                            mínus dotace KÚ   8 981 tis. Kč

                                             mínus potraviny      351 tis. Kč

Celkem náklady                                            1 251 tis. Kč 

 

Na jedno dítě za rok        1 251 tis. : 110   =          11 373 Kč

Na jedno dítě za měsíc    11 373 tis. : 12   =          947,73 Kč

 

50 % z 947,73 Kč                                               473,86 Kč

 

Stanovená částka   473 Kč tj. 99,82 % z celkové možné výše

 

Z nákladů jsou vyjmuty všechny položky uvedené v § 6 odst. 2) vyhlášky č. 43/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

 

 

                                                                                    Bc. Kateřina Sýkorová 

                                                                                         ředitelka MŠ                             

Zpět