MŠ Pampeliška

Aktuality

(10. 09. 2021)

Třída Ježečků a předškoláci ze Včelek v Lovecké.

Stavitel města - 24.9.2021

Malý architekt - 22.10.2021

Malý inženýr - 26.11.2021

Malý projektant - 10.12.2021

Stavitel mostů - 14.1.2022

Stavitel věží - 18.2.2022

Malý vodohospodář - 24.3.2022

Malý energetik - 21.4.2022

Malý zpracovatel odpadů - 20.5.2021

Malý archeolog - 10.6.2022

Zpět