MŠ Pampeliška

Aktuality

(25. 03. 2022)

Do školky budeme moci přijmout až 26 dětí. Odchází nám spousta předškoláků do základní školy :-)

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče,

od dnešního dne je pro Vás otevřena nová webová aplikace, dostupná z: https://zapisdoms.mestojablonec.cz/ (Zápis do MŠ)kde jsou pro vás připraveny informace k letošním zápisům do mateřských škol.

Nová webová aplikace Zápis do MŠ umožní nejen generovat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ale také umožní všem průběžně sledovat celý proces zápisu od vyhlášení počtu volných míst až po zveřejnění seznamu přijatých dětí. K tomu, abychom společnými silami zápis v nové podobě úspěšně zvládli, je třeba, abyste se s touto webovou aplikací seznámili a pročetli si všechny důležité informace.

Generování žádostí bude možné od 25. dubna 2022. Prosím, sledujte naše webové stránky, kde budou v průběhu dubna zveřejněny podrobnější informace k zápisu do MŠ.

 

Bc. Kateřina Sýkorová

ředitelka MŠ

 

 

Informace k zápisu do Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023

===========================================================================

Veškeré informace k zápisu do MŠ jsou uvedeny zde: https://zapisdoms.mestojablonec.cz

V rámci zápisu můžete využít rezervační systém, který je nastaven po 15 minutách na každého zájemce - pouze dopoledne. Rezervační systém není nutné využít - přijďte s vaším dítětem a pobuďte si u nás v jedné uvolněné třídě :-)

Zápis - příjem přihlášek (osobní podání):

Sběr řádně vyplněných, vytištěných a podepsaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání spolu s povinnými přílohami (i pro děti, které chtějí jít do odloučeného pracoviště v ZŠ v Sokolí) bude probíhat v MŠ Lovecká 11 ve třídě Žabiček, vchod zprava pod stříškou ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 8 do 15 hodin. Dostavit se můžete samozřejmě s dítětem, třída Žabiček bude k dispozici.

Při zápisu je nutné předložit:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení o řádném očkování dítěte (povinná příloha přihlášky) - možno vyzvednout v MŠ předem, jinak vytisknete společně s žádostí, nebo si o něj napište na mslovecka@seznam.cz
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.

V případě neosobního podání postupujte podle pokynů uvedených zde .

Vyhodnocení žádostí: proběhne nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel (číselný identifikátor z pravého horního rohu žádosti) přijatých dětí bude zveřejněn 25. 5. 2022 na webových stránkách školy a venkovní vývěsce před MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 734 315 545  nebo e-mailem: mslovecka@seznam.cz

 

Těšíme se na Vás

 

Bc. Kateřina Sýkorová

ředitelka školy

Ve třídě Včeliček, kde děti seznamujeme s němčinou, budou 2 volná místa. O umístění dítěte do této třídy rozhoduje ředitelka mateřské školy.

Inspekční zprávy si lze přečíst zde: https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=18125

Ve školce máme oproti loňskému roku mnoho volných míst, protože nám odchází moc předškoláků do základní školy. Takže nově mohou získat i šanci děti, které se k nám vloni nedostaly. Tyto musí opět přijít k novému zápisu.

V průběhu přijímacího řízení mohou být další místa uvolněna v závislosti na uvolnění místa po dítěti, kterému nebyl doporučen odklad školní docházky a nastoupí do základní školy.

Zpět