MŠ Pampeliška

Aktuality

(15. 09. 2022)

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Pampeliška 14.9.2022 – 17 hodin – MŠ Lovecká

Valná hromada

Schválení představenstva:

Předseda spolku: paní Pavlína Petirová

Místopředseda spolku: paní Barbora Kořínková

Pokladník: paní Ivana Jindřichová

Spolek zajišťuje dárečky pro děti k různým tradičním svátkům a k rozloučení  s předškoláky, které jim nemůže zaplatit mateřská škola, děti si dárečky odnáší domů.

Spolek organizuje různé akce – karneval, dílny, apod.

Roční příspěvek – schválení částky 500,-Kč na tento školní rok/1 dítě. V případě, že by nevystačilo, mateřská škola vyzve rodiče o případné navýšení, které momentálně nepředpokládáme.

Ostatní drobné akce se budou platit zvlášť – divadélka, apod.

Třídní schůzky

Představení pedagogů a personálu školy.

Prosíme rodiče, aby četli nástěnku, případně si ji vyfotili do mobilu a studovali doma.

Informace podáváme rodičům i přes aplikaci skolanadlani.cz, do které potřebujeme, aby se rodiče přihlásili co nejdřív.

Rozdány hesla do fotogalerie školy.

Prosba rodičům předškoláků: dávat i doma příbory a hlídat práci s nimi.

Nepodceňujte logopedii, mozková centra řeči se uzavírají 7. rokem života dítěte, pak je přeučování o dost těžší. Letáčky na logopedie visí na nástěnce školky.

Nedávejte děti do školky nemocné, nevyplatí se to. Známe už několik případů, kdy děti skončily se zápalem plic a do školky pak nemohly půl roku. Rodiče dostali oproti podpisu letáčky, kde se píší instrukce k různým nemocem dětí. S rodiči jsme se shodli na této podmínce, nicméně chápeme, že vytvořit kolektivní imunitu chvíli trvá J

Prosíme o informace o výskytu infekčních nemocí, včetně Covidu. Informace poslouží rodinám k opatrnosti v případě např.vážné nemoci v rodině a předcházení komplikacím.

Omlouvání povinné předškolní docházky -  paní učitelce, pak podepsat jen omluvný list.

Způsob omlouvání obědů – do 7 hodin do rána. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do vlastních nádob pouze v čase 11.15 hodin.

Vyšetření zraku dětí. Rodiče obdrželi letáčky a informace visí na webu MŠ a na nástěnce školy.  Mohou i mladší sourozenci s rodičem. Termín bude dohadován dle zájmu. Přihlášení dětí do konce září.

Webové stránky školy – veškeré informace i v době uzavření školky – fungovaly, pravidelně se aktualizují, můžete tam najít i informace jiného rázu, než jen zprávy ze školky. Je zde i propojení na fotogalerii.

Prázdniny ve školním roce 2022/2023 – visí na webu a na nástěnce školy. Informace o uzavření školky přes vánoční prázdniny.

Německý projekt – momentálně ukončen, čekáme na nové výzvy, které budou na jaře příštího roku, tak snad od září budeme moci navázat na naši spolupráci s partnerskou školkou.

Daňové zvýhodnění za platby pobytného za kalendářní rok 2022 budeme vydávat oproti podpisu na konci ledna, začátkem února 2023. Rodiče si mohou odečíst z daní.

Prosíme po obědě – zvoňte pouze na svou třídu  v ostatních třídách již spí děti a zvonkem je budíte, v mezičase se uklízí šatna po pobytu venku první party.

Prosíme, učte děti samostatnosti, ať se nediví, že to po nich vyžadujeme ve školce.

Sběr papíru, PET lahví, Tetra paků, nádob od drogerie můžete nově vozit do sběrného dvora na Proseči.

 

Projekt OP VVV Šablony III :

Přednáška o školní zralosti na níž budou navazovat workshopy pro rodiče a děti-předškoláky.

Projektové dny mimo MŠ – termíny na nástěnce

Sokolíci – ZOO vlakem 23.9.2022

Předškoláci z Ježků a Včelek – ZOO – 5.10.2022

Třídy Ježků a Včelek – Sedmihorky – 27.9.2022

Třída Berušek – Sedmihorky – 10.10.2022

Projektové dny v MŠ - Bubnování

Včely a Ježci – 13.10 2022

Sokolíci – 20.10.2022

 

Nabídka webináře Zítra vstanu a vychovám své dítě – leden 2023– doporučení - přednášejí přední čeští psychologové, vizte: http://mspampeliska.eu/aktuality.php?lg=&id=819

 

Tradičně prosíme o náhradní oblečení v šatně – nutné pro pohodu dětí v případě jakékoliv nehody.

Oblečení na ven – chodíme ven za každého počasí – necháváme děti hrát si i s vodou na zahradě při pěkném počasí – počítejte s umazáním, ale s pěkným zážitkem dítěte. Oblečení na ven prosíme dovnitř do přihrádky – děti samy dosáhnou, oblečení na domů – na přihrádku

Všechno oblečení podepište – hlavně to, co děti nenosí často – pláštěnky, holínky apod….

Pochvala paním učitelkám za dohled na oblékání dětí !!! Starají se o děti jako o vlastní.

Oblečení vybírejte podle počasí a dejte i teplou a chladnou variantu – paní učitelky při oblékání dětí přemýšlí, aby bylo dětem venku fajn.

Rukavice v zimě uschnou nejlépe na gumičce s bundou na tyči nad topením – jinak není možnost sušit mokré oblečení – šatna je malá !!!

 

Ukončení, poděkování za účast.

 

Děkujeme Vám, že s námi komunikujete a máme prima vztahy :-)

 

 

 

 

 

 

Zpět