MŠ Pampeliška

Aktuality

(06. 02. 2023)

Vážení rodiče, paní učitelky momentálně rozdávají přihlášky pro děti na prázdninový provoz, který bude probíhat u nás ve školce v Lovecké. Prosíme o jejich navrácení do konce dubna 2023. Na pozdější dodání nemusí být brán zřetel.

http://mspampeliska.eu/aktuality.php?lg=&id=841

Upozorňujeme, že děti, které odcházejí do základní školy, nesmí v pátek 1.9.2023 do školky, protože Školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. (Vyhláška o organizaci školního roku), ale dle Organizace konkrétního školního roku, školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4.9.2023. Oproti tomu MŠ se neřídí touto vyhláškou, tudíž nové děti mohou přijít již v pátek 1.9.2023.

Rozvrh provozu jabloneckých MŠ o letních prázdninách 2023:

Týdny o prázdninách

Termín (pracovní dny)

Provoz MŠ

Prázdninové týdny s Vikýřem

1. až 2. týden

1.7. – 9. 7.

MŠ v provozu

xxx

3. týden

10. 7. – 14. 7.

MŠ uzavřeny

1. turnus Vikýř

4. týden

17. 7. – 21. 7.

MŠ uzavřeny

2. turnus Vikýř

5. týden

24. 7. – 28. 7.

MŠ uzavřeny

xxx

6. týden

31. 7. – 4. 8.

MŠ uzavřeny

xxx

7. týden

7. 8.- 11. 8.

MŠ uzavřeny

3. turnus Vikýř

8. týden

14. 8. – 18. 8.

MŠ uzavřeny

xxx

9. až 10. týden

21. 8. – 31. 8.

MŠ v provozu

xxx

Pozor v pátek 1.9.2023 již nemohou být ve školce děti, které odchází do základní školy.

V době uzavření MŠ (10. 7. – 11. 8.) zorganizuje DDM Vikýř v rozsahu 3 týdnů

Prázdninové týdny s Vikýřem“ pro děti z mateřských škol

Tyto týdny budou probíhat vždy v MŠ a ZŠ Sokolí, kde prostory umožní zajistit program velmi podobný programu v MŠ, po obědě bude možnost spaní či odpočinku, k dispozici bude i školní tělocvična. Venkovní prostředí školy je v klidné části města se snadným přístupem do přírody.

Podmínky a přihlášení na  www.vikyr.cz

 

Příměstské tábory 2023

Po dobu letních prázdnin mohou rodiče využít také řadu příměstských táborů, které se v Jablonci každoročně konají. Stejně jako v minulých letech bude město Jablonec nad Nisou poskytovat na příměstské tábory rodičům předškolních dětí a žáků prvních tříd ZŠ s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou příspěvek ve výši max. 650 Kč/1 týden/1 dítě. Seznam příměstských táborů, kde bude možné příspěvek uplatnit, bude v průběhu dubna 2023 zveřejněn ve Vaší MŠ spolu s podmínkami, jak příspěvek získat.

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU, ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Ing. Alena Purmová, tel: 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablonec.cz

 

Zpět