MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(10. 07. 2020)

Informovaný souhlas - povinná dokumentace školy

Dohoda o docházce do MŠ – povinná dokumentace školy

Evidenční list - povinná dokumentace školy-vyplnit vše, včetně rodného čísla !!!

Karta dítěte do třídy – paní učitelce

Plná moc k odvádění dítěte ze školky – povinná dokumentace školy

Přihláška ke stravování  – povinná dokumentace – předáte vedoucí stravování ve čtvrtek 2.9.2021 s platbou v hotovosti

Souhlas s vytažením klíštěte - dle vašeho uvážení

Odloučené pracoviště v ZŠ Sokolí – přihláška ke stravování – odevzdejte poslední srpnový týden v jídelně školy spolu s platbou za obědy – od 23. 8. do 31. 8.2021         8,00 – 13 hod.! Doporučujeme tyto termíny, v září dlouhé fronty !!!

Zpět