MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(05. 11. 2019)

Vážení rodiče,

jsem si upřímně vědoma starostí, které vám naší stávkou přiděláváme, proto jsem se rozhodla napsat toto shrnutí, který se dívá na stávku z pohledu zaměstnavatele v naší školce.

V prosinci roku 2018 jsem byla nucena udělat velmi nepopulární krok s platy svých zaměstnanců. Musela jsem před ně vystoupit a seznámit je s chystanými změnami ve školství, včetně toho, že jim všem od ledna 2019, kdy se v médiích dozvěděly, že dostanou přidáno, odebírám osobní ohodnocení z důvodu nejistých dotačních podmínek od státu (peníze na platy nám posílá Krajský úřad, se kterým vše ohledně platů řešíme – rozpočty, změny z kolonky do kolonky, atp.) A ačkoliv se doopravdy přidávalo, čekalo nás totiž přechodné období tzv. „Nového financování“, které není stále ukončené a stále se o něm tápe. A i když jsem navštívila spoustu seminářů, abych se co nejlépe připravila a byla plně informovaná, co nám Nové financování škol přinese, stále není jasno. Nejenom v mé hlavě, ale na Kraji, na Ministerstvu… Stát mění pravidla financování škol a některé problémy „šije“ postupně na koleně. Na některé dotazy neznají odpovědi ani ministerští pracovníci, kteří změnu připravují a školí ředitele škol. Největší problémy mají tzv. Speciální školy s asistenty, které potřebují pro péči o velmi postižené děti – ale to jen okrajově. Školek a zejména naší školky se nové financování týká tak, že nebudeme dostávat počet úvazků učitelek podle počtu dětí, ale podle počtu tříd, s tím, že sotva splníme povinnou naplněnost tříd. V zásadě jde o to, že dostaneme víc učitelek na třídu, tzn. peníze na hlavu na učitelku, ale tzv. nadtarifní složky platu skoro žádné – nikdo do té doby, kdy jsme přistoupili k úspornému opatření, nebyl schopný říct, kolik jich asi bude a zda vůbec budou. O tom se začalo jednat až posléze během roku 2019. Pro vás a vaše-naše děti to znamená skvělou zprávu – paní učitelky se budou o děti během dne dělit a více si pomohou, bude lepší individuální práce s dětmi a všem nám bude dobře, ale paní učitelky budou pracovat bez osobního ohodnocení. To se již nyní děje, s postupným přechodem dle nových – dočasných pravidel do konce roku 2019. Nově přijaté paní učitelky jsou financované ze zvláštního „fondu“ pod účelovým znakem a paní učitelky by se měly ve třídě překrývat 2,5 hodiny denně. To se ukázalo jako oříšek, protože podle počtu nařízených hodin přímé pedagogické práce jedné učitelky a provozní doby mateřské školky se do toho překrývání 2,5 hodiny denně prostě nevejdeme. Ministerstvo na to už přišlo a do nových pravidel napsalo, že by se učitelky na třídě měly překrývat „ideálně“ 2,5 hodiny denně :-) Vložily slovo „ideálně“.

Při přípravě a vypočítávání „nového“ počtu učitelek v rámci fondu na překrývání jsem se dostala do situace, kdy jsem si spočítala, kolik by nás mělo dle nových pravidel opravdu být a oslovila nové zaměstnance, zda by šli pracovat k nám. Všem jsem slíbila práci a byla jsem ráda, jak se vše povedlo. No, nechval dne před večerem, najednou jsem se dozvěděla zprávu, že nepřidají tolik, ale jen 0,403 úvazku na jednu třídu, tedy o 0,5 úvazku méně, než byl původní záměr dle výpočtů. Takže jsem volala jedné paní učitelce, že jí tedy nemůžu vzít, že mi na ní dají jen na 0,5 úvazku, což samozřejmě málokdo může akceptovat. Nakonec jsme se domluvily s paní učitelkou Jiřinkou, důchodkyní ze Sokolí, že skončí ona a svůj 0,5 úvazek přenechá nové paní učitelce a rázem máme celý úvazek a můžeme paní učitelku přijmout. (Paní učitelce Jiřince moc děkujeme) Můžu vám říct, že říct někomu, kdo kvůli mně málem dal výpověď, že ho neberu, byl snad nejtěžší úkol mé kariéry. Pak zase říct mu, že ho tedy beru, že jsme to u nás celé překopaly. To si připadáte jako blázen a manipulátor v jednom, i když jste v tom nevinně. Mávat takhle s někým a jeho osudem je tedy krajně nepříjemné a nevhodné.

Další věcí, která mě trápí je to, že sice máme skvělé, že máme ve třídách méně dětí – hygienická pravidla – dle počtu metrů čtverečných a počtu záchodů a umyvadel na jedno dítě, což znamená super práce s dětmi, více možností na individuální přístup (i když k věku a potřebám dětí by byl lepší i menší počet) Nově více učitelek na jednu třídu – dříve jsme měli 2 učitelky na třídě u dvou tříd a 1 učitelku na třídu u dvou tříd v Lovecké a 2,5 učitelek v Sokolí, nyní máme 2 paní učitelky na třídě v Lovecké, ve třídě Ježků tedy 1 paní učitelka a 1 ředitelka se zkráceným úvazkem u dětí a v Sokolí 3 celé paní učitelky= dopomoc i dopoledne. A co mě trápí je, že jsem se dočetla, že ohledně Nového financování bude brán zřetel i na naplněnost tříd – tedy to znamená, že nemohu očekávat plné nadtarifní nenárokové složky tak velké, jak se jistě dočítáte všude možně v médiích. Zkrátka řečeno máme málo dětí ve třídách a jinde ve školkách jich mají více (až 28!), dostaneme tedy (celkem logicky, protože mít 28 dětí ve třídě je vražda učitelky) méně, než jiné školky, ale kolik to bude, se zatím neví – klíč nebyl vydán. Nevím tedy, zda budu moci paní učitelky a provozní zaměstnance odměnit za různé akce, které pořádáme nad rámec naší pracovní doby – dílny, karneval, slavnosti, atp a také za jejich práci navíc, případně i za zástupy v době delší nemoci.

Rozepsat bych se mohla i almužně, kterou dostávají moji provozní zaměstnanci, kteří významně doplňují ducha naší školky! A také o tom, že všichni mladí, kteří přijdou do školek na praxi, řeknou, že půjdou studovat a do školky učit nepůjdou hlavně kvůli financím, že si v soukromé sféře jako logopedky apod. vydělají více peněz za méně práce, nebo alespoň půjdou učit do základní školy, kde budou v jiné, vyšší platové třídě- tedy budou mít vyšší plat. Otázkou je, kdo v budoucnu bude zajišťovat školky?

Pokud jste dočetli až sem, moc vám děkuji a doufám, že i vy vidíte, že na příkladu naší školky opravdu není vše ideální a chápete náš postoj. Paní učitelky mi na prosincové poradě samy řekly, že jakmile bude stávka, že do ní půjdou, takže jsem věděla, že to tomu tak bude právě nyní.

Doufám, že i když jsme vám jistě způsobily komplikace s organizací péče o děti, nenaruší to naše vzájemné vztahy, které si myslím, že máme výborné a jsem za vás všechny moc ráda, že si dokážeme vždy vzájemně porozumět, včetně této nestandartní a neobvyklé situace. Zkrátka jsme chtěly dát najevo, že se u nás v republice dělají věci špatně.  A myslím, že i vy vidíte, že nejenom školství, ale i jiné obory tápou a bojují s větrnými mlýny, aby si zachovali svou čest a mohli v klidu žít.

 

Přeji Vám i nám jen to dobré :-)

Vaše ředitelka

Platy v naší MŠ:

Pedagogové průměr tarifů přepočteno na celé úvazky = 29.312,-

Pedagogové průměr čistého příjmu  = 22.399,-Kč

 

Provozní personál průměr tarifů přepočteno na celé úvazky = 16.337,-Kč

Provozní personál čistý příjem =      12.484,-Kč

Nesmíme zapomenout také zmínit, že učitelky a ředitelky mateřských škol mají nejnižší platy ze všech stupňů vzdělávání a nejdelší přímou pedagogickou činnost. 

Zpět