MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(20. 08. 2020)

 

6.30 – 8.00

7.30

 

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

Začátek povinného vzdělávání předškolních dětí                                    

 

8.30 – 9.00

9.00 - 9.30

 

Osobní hygiena, dopolední svačina – 1. a 2. třída

  •                                                - 3. a 4.třída

   

9.00 -  9. 30 – 10.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9.30, příp. 10.00 -11.30

 

11.30   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

 

Konec povinného vzdělávání předškolních dětí

 

11.15 -11.45

11.45-12.20

 

Oběd a osobní hygiena dětí-1. a 2. třída

  •                                     -3. a  4.třída

 

12.15 -14.00

 

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby odpočinku, čtení pohádek 30minut

-Práce s dětmi „nespavci“, individuální klidové aktivity s dětmi

 

14.30-15.00

 

Odpolední svačina, osobní hygiena

 

15.00 -16.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pro děti, které docházejí do tříd v ZŠ Sokolí platí režim třídy č.1.

Zpět