MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(18. 11. 2020)

23.11.2020 - online setkání od 16.30 - dostanete email s pokyny k přihlášení - můžete mít po boku i dětičky :-) - Pracovní listy si vyzvedněte ve školce, pokud neobdržíte email, ozvěte se, je možné, že máme špatnou e-adresu

téma - zrakové vnímání

1.12.2020 - workshop ve školce od 16 hodin

18.1.2021

8.2.2021

V průběhu série workshopů se seznámíte s procvičováním těchto tématických okruhů: 

Motorický vývoj dětí, jakožto jeden z předpokladů správného rozvoje písemného a čtenářského projevu.

Hrubá, jemná motorika a grafomotorika - praktické příklady rozvíjení percepčně-motorického vývoje dětí před vstupem do ZŠ.

Sluchová percepce - základ rozvoje písemného a čtenářského projevu.

Zraková percepce - základ rozvoje písemného a čtenářského projevu.

Sociální dovednosti, Pracovní zralost, Školní zralost

Poslední workshop proběhne podobně jako vyučovací hodina ve třídě základní školy.

Zpět