MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(18. 11. 2020)

 

18.1.2021- SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ

8.2.2021

V průběhu série workshopů se seznámíte s procvičováním těchto tématických okruhů: 

Motorický vývoj dětí, jakožto jeden z předpokladů správného rozvoje písemného a čtenářského projevu.

Hrubá, jemná motorika a grafomotorika - praktické příklady rozvíjení percepčně-motorického vývoje dětí před vstupem do ZŠ.

Sluchová percepce - základ rozvoje písemného a čtenářského projevu.

Zraková percepce - základ rozvoje písemného a čtenářského projevu.

Sociální dovednosti, Pracovní zralost, Školní zralost

Poslední workshop proběhne podobně jako vyučovací hodina ve třídě základní školy.

Již proběhlo:

14.9.2020 - Předškolní zralost - přednáška

5.10.2020 - Motrika - jemná, hrubá

23.11.2020 - Zrakové vnímání - online

1.12.2020 - Zrakové vnímání - orientace

Zpět