MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(07. 04. 2021)

Prosíme rodiče, aby s dítětem do školky na test chodila pouze jedna osoba bez dalšího doprovodu, abychom zvládli všechna hygienická opatření. Děkujeme !!!

V současné době známe počty dětí, které do školky od pondělí 12.4.2021 nastoupí. Pokud si to Ti, co zatím zůstávají doma, rozmyslí, prosím dejte vědět nejméně jeden den předem. V případě navýšení počtu dětí bychom museli zajistit organizaci. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

ano školka se otevírá 12.dubna 2021 - POUZE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI a děti rodičů vybraných profesí - níže. Ostatní děti musí zůstat doma a jejich rodiče mohou čerpat ošetřovné.

Děti z Lovecké budou chodit na obědy do školní jídelny v Sokolí na 11 hodinu, aby se nepotkaly s jinými skupinami. Svačiny budou na budově Lovecká. Děti musí mít v šatně roušku, protože mimo areál školy ji musí nosit :-/

Předškolní děti se budou muset 2x týdně testovat testovací sadou "Lepu". Přijďte do školky s časovou rezervou nejlépe půl i víc hodiny předem, na výsledek testu se čeká 15 minut !!! Organizaci doladíme. Dítě i 1 zákonný zástupce do školky v den testování vstoupí s rouškou (zástupce s respirátorem) Teprve po záporném výsledku testu si může dítě roušku sundat a být bez ní po celý den do dalšího dne testování. Testovat se bude v pondělí a ve čtvrtek, případně každý den po nepřítomnosti dítěte s odstupem 2 - 3 dní.

Mnoho informací, včetně instruktážního videa naleznete zde: 

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

Video - https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/

Pokud vaše dítko prodělalo Covid19 a je ve lhůtě do 90dnů po Covidu, přineste potvrzení od lékaře a vaše dítko se testovat nemusí: https://1url.cz/sKrBf

Testování se taktéž neprovádí u dětí, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodinTedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

Pokud nechcete vaše dítko do školky poslat, bude se jednat o stejný režim, jako v době normálního provozu = omlouvání obědů do 7 hodin ráno do MŠ Lovecká, nebo školní jídelny v Sokolí a omlouvání dětí do Omluvného listu. O případné ošetřovné ale přijdete.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Pokud bude chybět více jak polovina třídy předškolních dětí, nastupuje opět distanční vzdělávání - zřejmě jen s úkoly na doma.

Vážení rodiče, jsme rádi, že alespoň takovouto cestou se můžeme alespoň s některými dětmi opět setkávat a věříme, že vše zvládneme společnými silami, bez komplikací či nedorozumění :-) Doufáme v uvolnění opatření i pro ostatní děti, ale bohužel to zatím vypadá špatně. Ani ve třetí fázi otevírání škol zatím nejsou ostatní děti vůbec zmiňovány :-( Držme si palce!

Vždy se na Vaše děti těšíme !!! Vaše Pampelišky  :-)

 

Prosím všechny níže uvedené rodiče vybraných profesí, kteří mají zájem dát dítko do školky od 12.4.2021, aby to urychleně dali do školky vědět : mslovecka@seznam.cz nebo na telefon do třídy, případně paní ředitelce.
Tito zákonní zástupci musí ředitelce školy doložit potvrzení od zaměstnavatele, že je zaměstnancem vybraných profesí  (viz info výše), aby dítě mohlo školu navštěvovat
 
Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky
Zpět