MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(08. 04. 2021)

Vážení rodiče, níže si můžete vytisknout Potvrzení o prodělaném Covidu dítětem. Předvyplníte si jej a pak necháte jen u dětské lékaře orazítkovat a podepsat. Ušetříte tak čas sobě i lékaři :-)

 

Pokud vaše dítko prodělalo Covid19 a je ve lhůtě do 90dnů po Covidu, přineste potvrzení od lékaře a vaše dítko se testovat nemusí: https://1url.cz/sKrBf

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19

 

(Název a adresa zdravotnického zařízení)

 

 

 

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 potvrzuji, že dítě

 

jméno, příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………………..

datum narození …………………………………………………………………………………………………………………………….

bydliště …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Výše jmenované dítě mělo pozitivní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dne ………………….

 

Jablonec nad Nisou dne …………………….

 

 

razítko a podpis ošetřujícího lékaře dítěte

Zpět