MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(09. 07. 2021)
Vážení rodiče, níže naleznete informace o možnostech návratu dětí do MŠ po návratu z ciziny.
My vám přejeme krásné a pohodové léto bez karambolů a bacilů.
Na šťastné setkání s vámi se těší
Kolektiv všech Pampelišek :-)
Může dítě po návratu z ciziny do MŠ?
 
Ano i ne.
 
Stejné povinnosti jako zaměstnavatelé k zaměstnancům mají i vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům. (Jednoduše řečeno - vzdělávací instituce umožní vstup dítěti pouze, pokud se po návratu z ciziny prokáže negativním testem nebo prokáže, že se na něj vztahuje výjimka z testování.) 
 
V současné chvíli platí výjimka z testování pro osoby do dovršení 6 let věku, což je většina dětí v MŠ. Přesto budeme rádi, když dodržíte karanténu, či necháte dítě otestovat.
 
Návrat ze zemí s velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy
Ochranné opatření stanovuje, že MŠ či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
 
My nevíme, kam jste se rozhodli v létě cestovat, ani nemáme možnost vás nějak kontrolovat, přesto budeme velmi rádi, když zachováte odpovědnost a do školky nám pošlete opravdu zdravé dítko po karanténě či testu. Věřte, že jsme si "karantén" celé školky již užili dost a potřebujeme fungovat zejména pro pracující rodiče. Za všechny tyto rodiče děkujeme!
 
O tom, jak bude fungovat školka po prázdninách vás budeme informovat okamžitě, jak dostaneme relevantní informace. Zatím je informace, že se děti v mateřských školách testovat nebudou muset :-)
Krásné léto všem !!!
 
Zaměstnavatel zamezí vstup na pracoviště zaměstnanci, který strávil déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky a nepředloží negativní výsledek testu

Předložit negativní výsledek testu však nemusí:
  • očkované osoby, které mají min. 14 po dokončeném očkování,
  • osoby, které prodělaly Covid-19 v předchozích 180 dnech a osoby, 
  • osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje jiná výjimka z testování.
Zpět