MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(14. 09. 2021)

Schválení rodičovského příspěvku na jedno dítě – 500,-Kč na školní rok 2020/2021, všichni byli pro. Termín pro zaplacení – během podzimu, možno rozdělit na 2 platby za pololetí.      

Více - níže

Zápis z třídních schůzek 14.9.2017

Přivítání rodičů –poděkování za trpělivost v loňském školním roce – pandemický rok

Představení pedagogického sboru

Zprava o činnosti Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Pampeliška:

Valná hromada spolku – prezenční listina

Předseda spolku: paní Pavlína Petirová

Místopředseda spolku: paní Barbora Kořínková

Pokladník: paní Ivana Jindřichová

Seznámení s činností, akcemi

Příjem do fondu: rodiče, sběr

Odhlasování příspěvku 500,-Kč na dítě od rodičů do konce listopadu, nebo rozdělit na 2 pololetí

Spolek financuje: dárečky pro děti během školního roku: Mikuláš, sv.Martin, Vánoce, Tři králové, Velikonoční zajíček, Den dětí, odměny pro děti odcházející do základní školy

Pokladní kniha k nahlédnutí

Epidemiologické opatření – žádné velké akce, akce pro děti s rodiči zatím neděláme, uvidíme, co nastane – zatím ani nevybíráme zálohu na kulturní akce – kdyžtak se ozveme

Roušky ani testy v MŠ mít nebudeme- max při nákaze v kolektivu

Rodiče a další osoby jsou povinny mít v MŠ zakrytí úst a nosu

Nedávejte nemocné děti do školky – viz brožurka o zdraví dítěte - každý rodič obdržel oproti podpisu

Akce pro děti – uděláme dopoledne.

Německý projekt – nesmíme mít třetí osoby v MŠ, ani v Německu – uvidíme, jak se uvolní opatření

Informace se sdělují na nástěnce školky a na webu školky www.mspampeliska.eu

Nová aplikace – Škola na dlani – teprve spouštíme – nahradí whattsupové skupiny, které nejsou v souladu s GDPR pravidly

Prosíme hlásit bezprizorní děti – tzn.děti, o které je třeba se postarat v době povolání rodičů do služby

Předškoláci – poslední rok předškolní docházky je povinný – povinné předškolní vzdělávání se realizuje od 7.30 do 11.30 hodin a děti mají Omluvné listy u paní učitelky – rodiče jen podepisují omluvenou absenci

Prázdniny ve školním roce 2021/2022 – vyvěšeny na nástěnce školy a na webu, vedlejší prázdniny zjišťujeme, vánoční prázdniny dodržujeme a o hlavních prázdninách je zpravidla MŠ zavřená 5 týdnů s možností příspěvku na příměstské tábory schválené městem Jablonec

Daňové zvýhodnění – leden, únor – MŠ vydává potvrzení o uhrazených částkách za pobytné za rok

Šablony II a III – projektové dny pro předškoláky :

Malá technika – polytechnická výuka pro předškoláky – jak se staví město, dům, odpady, elektrika, apod.

Workshopy pro rodiče s dětmi od Pedagogicko-psychologické poradny – odpoledne v MŠ Lovecká – prima odpoledne

Pochvala paním učitelkám za dohled na oblékání dětí !!!

Ven chodíme za každého počasí – vybavte děti dostatečným množstvím náhradního oblečení a podepisujte jej

V zimě rukavice na gumičku v bundě – uschnou do druhého dne na věšáku nad topením

Prosíme po obědě – zvoňte pouze na svou třídu (ježci na berušky) v ostatních třídách již spí děti a zvonkem je budíte, v mezičase se uklízí šatna po pobytu venku

Prosíme, učte děti samostatnosti, ať se nediví, že to po nich vyžadujeme ve školce.

Sběr papíru – pokud chcete věnovat školce, odvezte sběr do Sběrných surovin v Želivského ulici za benzínkou – pošlou škole peníze, nenosit do modrého kontejneru – školka za odvoz platí!!!

Na obnovu zahrady se zpracovává projekt, ale realizace se zřejmě vašich dětí již nedotkne :-/

Děkujeme Vám, že s námi komunikujete a máme prima vztahy :-)

 

 

 

 

 

 

 

Zpět