MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(24. 09. 2021)

Projektové dny - Malá technická univerzita - Ježci + předškoláci Včely

Děti budou chodit na svačinu v 8 hodin !!! Přiveďte, je, prosím, včas !

Financováno z projektu Šablony III

Odborně a s láskou III - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022345

pátek 13. května 2022 08:30 - projektový den s MTU Malý vodohospodář - náhrada za 21.4.
pátek 20. května 2022 08:30 - projektový den s MTU Malý energetik
pátek 27. května 2022 08:30 - projektový den s MTU Malý zpracovatel odpadů
pátek 10. června 2022 08:30 - projektový den s MTU Malý archeolog

 

Zpět