MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(15. 09. 2022)

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Pampeliška                                      5.9.2023 – 17 hodin – MŠ Lovecká

Valná hromada

Schválení představenstva:

Předseda spolku: paní Pavlína Petirová

Místopředseda spolku: paní Barbora Kořínková

Pokladník: paní Ivana Jindřichová

Spolek zajišťuje dárečky pro děti k různým tradičním svátkům a k rozloučení  s předškoláky, které jim nemůže zaplatit mateřská škola, děti si dárečky odnáší domů.

Spolek organizuje různé akce – karneval, dílny, divadla, apod.

Roční příspěvek – schválení částky 700,-Kč na tento školní rok/1 dítě.

Ostatní drobné kulturní akce se budou platit zvlášť – divadélka, apod.

Třídní schůzky

Zahájení, přivítání rodičů na valné hromadě.

Představení pedagogů a personálu školy.

Schválení představenstva.

Účel spolku – financování a pořádání akcí školky.

Aplikace Škola na dlani – komunikace mezi MŠ a rodiči, rodiči a MŠ – včetně omlouvání. Přihlašovací údaje obdrží noví rodiče od paní učitelky.

Dotaz – whattsupová skupina – NE, v rámci GDPR nesdělujeme kontakty na ostatní rodiče.

Prosíme rodiče, aby četli nástěnku, případně si ji vyfotili do mobilu a studovali doma. Informace jsou i na webových stránkách mspampeliska.eu

Nepodceňujte logopedii, mozková centra řeči se uzavírají 7. rokem života dítěte, pak je přeučování o dost těžší. Letáčky na logopedie visí na nástěnce školky.

Nedávejte děti do školky nemocné, nevyplatí se to. Známe už několik případů, kdy děti skončily se zápalem plic a do školky pak nemohly půl roku. Rodiče dostali oproti podpisu letáčky, kde se píší instrukce k různým nemocem dětí. S rodiči jsme se shodli na této podmínce, nicméně chápeme, že vytvořit kolektivní imunitu chvíli trvá J

Prosíme o informace o výskytu infekčních nemocí. Informace poslouží rodinám k opatrnosti v případě např.vážné nemoci v rodině a předcházení komplikacím, prevence před očkováním nebo novorozeně doma.

1.den nemoci je možné si vyzvednout neomluvený oběd v 11.00- 11.15 hodin.

Organizace školního roku – MŠ se týkají hlavní a vánoční prázdniny. U ostatních prázdniny zjišťujeme docházku dětí předem.

Předškolní vzdělávání – 7.30 – 11.30 hodin – děti mají omluvné listy v MŠ, rodiče podepíší po nepřítomnosti.

Bezprizorní dětí – nahlášení do 25.9.2023

Webové stránky školy – veškeré informace i v době uzavření školky – fungovaly, pravidelně se aktualizují, můžete tam najít i informace jiného rázu, než jen zprávy ze školky. Je zde i propojení na fotogalerii.

Německý projekt – máme informace, že se bude moci již brzy žádat o projekt.

Prosíme po obědě – zvoňte pouze na svou třídu, Ježci na Berušky  v ostatních třídách již spí děti a zvonkem je budíte, v mezičase se uklízí šatna po pobytu venku první party.

Prosíme, učte děti samostatnosti, ať se nediví, že to po nich vyžadujeme ve školce.

 

Projekt OP JAK - Kaleidoskop

Přednáška o školní zralosti na níž budou navazovat workshopy pro rodiče a děti-předškoláky.

Tradičně prosíme o náhradní oblečení v šatně – nutné pro pohodu dětí v případě jakékoliv nehody.

Oblečení na ven – chodíme ven za každého počasí – necháváme děti hrát si i s vodou na zahradě při pěkném počasí – počítejte s umazáním, ale s pěkným zážitkem dítěte. Oblečení na ven prosíme dovnitř do přihrádky – děti samy dosáhnou, oblečení na domů – na přihrádku

Všechno oblečení podepište – hlavně to, co děti nenosí často – pláštěnky, holínky apod….

Pochvala paním učitelkám za dohled na oblékání dětí !!! Starají se o děti jako o vlastní.

Oblečení vybírejte podle počasí a dejte i teplou a chladnou variantu – paní učitelky při oblékání dětí přemýšlí, aby bylo dětem venku fajn.

Rukavice v zimě uschnou nejlépe na gumičce s bundou na tyči nad topením – jinak není možnost sušit mokré oblečení – šatna je malá !!!

Pokud chcete můžete prostředky obdržené za sběr papíru darovat do Spolku rodičů – pokladník zapíše příjem.

Afrika – vybrané věci a prostředky pro africké děti poletí v lednu do Afriky – přijde i fotodokumentace.

Hokejisti – zrušili projekt o sportování dětí.

Informace o akcích – první akce 20.9. – bramboriáda na zahradě MŠ.

Prosíme rodiče -1 x měsíčně o balení papírových kapesníků a balení papírů do kopírky na pracovní listy a omalovánky.

Prosíme i tipy na exkurze či výlety – kde by se nám mohlo líbit ????

Ukončení, poděkování za účast.

 

Děkujeme Vám, že s námi komunikujete a máme prima vztahy J

 

 

 

 

 

 

Zpět