MŠ Pampeliška

Aktuality

(01. 07. 2023)

Informace, telefonní číslo do jídelny a přihlášku najdete níže.

Obědy je nutné mít zaplacené měsíc předem - musí být peníze na účtu, paní vedoucí nemá přistup na účet a vaši platbu pozná pouze z bankovního výpisu, který jí poskytne škola. Doporučujeme obědy zaplatit poslední 2 dny v srpnu (7.00 - 15.00 hodin), v září jsou zde velké fronty a než zaplatíte stravování ( svačina, oběd, svačina), jsou již potraviny nanormované ( v 7.00 hodin!) a počítá se zde s dětmi, které mají již obědy zaplacené. Vaše dítě tudíž nemůže být tento den ve školce !!!

Pokud budete platit obědy hotově, sledujte dny, na které je placení stravování vypsáno. Též platí, že se nemusí podařit zaplatit obědy a nechat dítě ve školce v jeden a ten samý den !!!

Obědy se omlouvají na telefon do školní jídelny do 7 hodin ráno!!!

 

ZINFORMACE O STRAVOVÁNÍ PRO DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024
při Základní škole Jablonec nad Nisou, 5.května 76, příspěvkové organizaci,
5.května 76, 466 01 Jablonec n.N.
IČO: 43257399
Podmínky stravování:
? každé dítě, které je přítomno v MŠ se musí v MŠ stravovat,
? pokud není zaplaceno stravování, dítě nedochází ani do MŠ.
Cena celodenního stravování je stanovena podle věku, kterého strávník dosáhne ve školním roce 2022/2023:
Věk dítěte Cena celodenního
stravování
Přesnídávka Oběd Svačina Fixní měsíční platba
3 – 6 let 47,00 Kč 11,00 Kč 25,00 Kč 11,00 Kč 1.034,00 Kč
7 - 10 let 57,00 Kč 15,00 Kč 30,00 Kč 12,00 Kč 1.254,00 Kč
*Případná změny ceny stravování bude oznámena s předstihem
Doba výdeje stravy:
? výdej svačin od 8.30 hodin, výdej obědů od 11.30, výdej svačiny od 14.30 hodin,.
Možnosti platby stravného:
? trvalá platba – zřízení měsíčního trvalého příkazu (první platba v srpnu, poslední platba v květnu)
? číslo účtu: 43-5796390237/0100
? variabilní symbol: (obdržíte od vedoucí školního stravování)
? fixní měsíční platba dle věku dítěte
? hotovostní platba u vedoucí školní jídelny vždy poslední dva pracovní dny předcházejícího měsíce,
každý strávník obdrží doklad o výši zaplacení. Po domluvě s vedoucí školní jídelně je možné zaplatit
stravné i na delší období než jeden měsíc.
Vyúčtování a vrácení přeplatků se uskuteční k 15.7.2024 převodem na bankovní účet plátce.
Možnost objednávek:
? pomocí čipu (odhlášení, přihlášení) od 7.00 do 14.30 předchozího dne
? telefonicky na čísle 773 237 794 na konkrétní den nejpozději do 7.00 (oběd můžete odhlásit i formou
SMS)
? na internetových stránkách www.e-jidelnicek.cz od 14.30 do 7.00 z domova (tento způsob umožňuje
odhlášku dva pracovní dny dopředu)
? cena čipu je 50 Kč, při ztrátě je nutné zakoupit nový čip.
? při vrácení funkčního čipu obdrží strávník zpět celou částku 50 Kč

 

 

Zpět