MŠ Pampeliška

Aktuality

(06. 02. 2013)

Informace, telefonní číslo do jídelny a přihlášku najdete níže.

Obědy je nutné mít zaplacené měsíc předem - musí být peníze na účtu, paní vedoucí nemá přistup na účet a vaši platbu pozná pouze z bankovního výpisu, který jí poskytne škola. Doporučujeme obědy zaplatit poslední týden v srpnu (7.00 - 15.00 hodin), v září jsou zde velké fronty a než zaplatíte stravování ( svačina, oběd, svačina), jsou již potraviny nanormované ( v 7.00 hodin!) a počítá se zde s dětmi, které mají již obědy zaplacené. Vaše dítě tudíž nemůže být tento den ve školce !!!

Pokud budete platit obědy hotově, sledujte dny, na které je placení stravování vypsáno. Též platí, že se nemusí podařit zaplatit obědy a nechat dítě ve školce v jeden a ten samý den !!!

Obědy se omlouvají na telefon do školní jídelny do 7 hodin ráno!!!

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  JABLONEC  NAD  NISOU,  5. KVĚTNA 76,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE

PSČ: 466 01           IČO: 43257399       www.zsjbc5kvetna.cz  E-mail: zsjbc@seznam.cz    ? 775 999 954

****************************************************************************************************************

PŘIHLÁŠKA ŽÁKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ PRO STRÁVNÍKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 

 1. Podmínky stravování:

 2. Každé dítě, které je přítomno v MŠ se musí v MŠ stravovat. Pokud není zaplaceno stravování, dítě nedochází ani do MŠ.

 3. cena oběda je stanovena podle věku, kterého žák dosáhne ve školním roce 2017/2018:

  ve věku 3-6 let (35,-Kč),

  • Přesnídávka: 10,-Kč, Oběd: 19,-Kč, Svačina: 6,-Kč

   ve věku 7-10 (38,-Kč)

  • Přesnídávka: 11,-Kč, Oběd: 20,-Kč, Svačina: 7,-Kč

 4. výdej svačin je od 8.30 hodin, obědů od 11.30 a svačiny od 14.30 hodin,

 5. Možnosti platby stravného:

  1. v hotovosti u vedoucí školní stravování vždy poslední dva pracovní dny předcházejícího měsíce, každý strávník obdrží doklad o výši zaplaceného stravného,

  2. možnost zaplatit i na delší období než jeden měsíc ( odpadne čekání „ ve frontě“),

  3. pomoci trvalého příkazu na účet školy

   číslo účtu: 43-5796390237/0100

   variabilní symbol: (obdržíte od vedoucí školního stravování)

   Fixní částka je stanovena pro žáky ve věku:

   • 3-6 let (770,-Kč),

   • 7-10 let (836,- Kč),

  4. případná změna ceny oběda bude oznámena s předstihem,

  5. vyúčtování a vrácení přeplatků se uskuteční k 30.6.2018

 6. Možnost objednávek :

  1. pomocí čipu ( odhlášení, přihlášení, výběr jídla) od 7.00 do 14.30 ve školní jídelně

  2. telefonicky na čísle 773 237 794 na konkrétní den nejpozději do 7.00

         (Oběd můžete odhlásit i formou SMS.)

  3. na internetových stránkách www.e-jidelnicek.cz od 14.30 do 7.00 z domova
   (Tento způsob umožňuje odhlášku dva pracovní dny dopředu.)

 7. Cena čipu je 50 Kč, při ztrátě je nutné zakoupit nový čip.

 8. Při vrácení funkčního čipu obdrží strávník zpět celou částku 50 Kč.

   

  Mám zájem o placení obědů pomocí trvalého příkazu.            ANO            NE  (nehodící škrtněnte)

              E -mail pro zaslání variabilního symbolu,

        který je nutný pro evidenci plateb: _______________________________________________

  Tuto přihlášku odevzdejte vedoucí školní stravování nejpozději při první platbě.

   

        Příjmení a jméno dítěte:                                                                   Třída MŠ :

   

        Datum narození dítěte:

                                                                                    

                                                                                                            ______________________________

                                                                                                              podpis zákonného zástupce dítěte

Zpět