MŠ Pampeliška

Úřední deska

Seznam registračních čísel přijatých dětí
(25. 05. 2023)

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace, od 1. 9. 2023 V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvkové organizace, se sídlem Lovecká 11 zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace, od 1. 9. 2023. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Prázdniny ve školním roce 2022/2023
(01. 07. 2022)
Důležité kontakty na Pedagogicko-psychologické poradny a centra
(02. 11. 2021)
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023
(01. 09. 2021)
Výběr stravného a pobytného
(30. 08. 2021)
Školní řád
(05. 02. 2020)

Školní řád se nachází v šatně dětí na nástěnce a je volně k přečtení.

Všichni rodiče podepisují, že byli se Školním řádem seznámeni na začátku docházky dítěte do školky na první seznamovací schůzce přijatých dětí. Poté se na prvních třídních schůzkách (zpravidla v září) seznamují jen s aktualizacemi ŠŘ. Pokud je potřeba Školní řád upravit během roku, rodiče jsou s tím okamžitě seznámeni na aktuální nástěnce. Informace visí min.1 měsíc.

Logopedie v Jablonci nad Nisou
(04. 01. 2019)
Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou
(08. 10. 2018)
Inspekční zpráva
(27. 05. 2011)
Zápis obecně
(01. 01. 2011)