MŠ Pampeliška

Provozní řád jídelny MŠ

Každé dítě, které je přítomno v MŠ se musí v MŠ stravovat. Hodnota stravy na celý den je 37,-/39,- Kč. Dětem, které chodí pravidelně po obědě domů, se účtuje 32,-/34,- Kč. Tuto skutečnost je třeba nahlásit na začátku měsíce paní učitelce a vedoucí stravování při placení záloh.

Ceny jednotlivých jídel:

Strávníci od 3 do 6 let:

Přesnídávka: 10,- Kč
Oběd: 22,- Kč
Svačina: 5,- Kč
   

Strávníci od 7 do 10 let:

Přesnídávka: 11,- Kč
Oběd: 23,- Kč
Svačina: 5,- Kč

Odhlašování ze stravy v době nepřítomnosti dítěte se provádí nejpozději do 8.00 hod učitelce v MŠ. Strava se v době nemoci dítěte (vyjma 1.dne nemoci) domů nevydává.

Stravné se platí v mateřské škole vybíráním hotovosti. Platí se zálohově dle počtu dní v nadcházejícím měsíci. Stravné jsou rodiče povinni zaplatit i v případě, že jejich dítě momentálně do mateřské školy nechodí. Pro vybírání stravného v hotovosti je určen na škole jeden den a datum výběru je vyvěšeno s týdenním předstihem. Zpravidla je to v prvním týdnu v měsíci. Vyúčtování přeplatku se provádí s měsíčním zpožděním (např. za nepřítomnost v lednu se odečítá při placení zálohy na únor).

Stravné je možno platit i bezhotovostně inkasní platbou. Strhává se částka, kterou dítě v MŠ skutečně projedlo.

Neprovedenou platbu lze poslat na naše číslo účtu jednorázově. Platbu je nutné označit jménem dítěte, za které je platba poslána a nebo VS, který Vám sdělí vedoucí stravování nebo ředitelka MŠ. Naše č. účtu 43-6364810247/0100

V případě, že platba nebude provedena v den předem oznámený a ani v náhradním termínu, nemůže být dítě přijato do MŠ do té doby, než příslušný obnos neuhradí.

Pokud dítě z mateřské školy během roku odchází, je třeba stravné vyrovnat ihned.

Veškeré dotazy, které rodiče dětí budou mít ke stravování rádi zodpovíme.

Přítomnost vedoucí stravování na zdejší mateřské škole: ČTVRTEK

Lenka Kubešová
Vedoucí provozní jednotky