MŠ Pampeliška

Náš den

6.30 - 9.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8:30 - 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina 1. a 2. třída
9:00 - 9:30 Osobní hygiena, dopolední svačina 3. třída
9:00 - 9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity
9:00 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 -12:00 Oběd a osobní hygiena dětí. a 2. třída
12:00 - 12:30 Oběd a osobní hygiena dětí 3. třída
12.15 - 14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, práce s dětmi „nespavci“
14.30 - 15.00 Odpolední svačina, osobní hygiena
15.00 - 16.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy