MŠ Pampeliška

Aktuality

(21. 02. 2024)

Z důvodu zrušení našeho odloučeného pracoviště v základní škole Sokolí k 30.6.2024 a nezbytném sloučení obou pracovišť mateřské školy, není možné pro školní rok 2024/2025 uskutečnit zápis k předškolnímu vzdělávání.

Ze stejného důvodu nebude letos probíhat ani Den otevřených dveří.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše děti ve školním roce 2025/2026.

 

Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 10. 1. 2024 - výtah

2) Rekonstrukce ZŠ 5. května - v současné době je zřejmé, že by rekonstrukce obj. 5. května 76 měla být zahájena na začátku hlavních prázdnin 2024, měla by být realizována jako celek po dobu cca 14 měsíců, celý objekt by měl být vystěhován do náhradních prostor následovně: vedení školy, administrativa, účetní, IT učebna a kabinety budou vystěhovány do obj. Sokolí, pro třídy Montessori budou pronajaty prostory v obj. domova mládeže Střední školy řemesel a služeb a třídy 2. stupně se přestěhují do obj. Jiráskova 7, kromě tohoto stěhování musí škola připravit obj. Sokolí na výměnu oken, která proběhne během hlavních prázdnin v r. 2024, současně s uvedenými pracemi dojde ke zrušení 2 tříd MŠ Lovecká, které byly doposud umístěny v obj. Sokolí, důvodem pro zrušení je nejen pokles narozených dětí, ale také potřeba ZŠ využít uvolněné prostory v době rekonstrukce; školní rok 2023/24 bude z výše uvedených důvodů zkrácen o 14 dní, ale pouze pro 2. stupeň ZŠ a třídy Montessori, provoz 1. stupně ZŠ v obj. Sokolí zůstane zachován až do 28.6.24, do stejného data budou pracovat i odloučené třídy MŠ Lovecká

Zpět