MŠ Pampeliška

Aktuality

(14. 03. 2023)

POZOR - ulice Lovecká je jednosměrná ve směru od kruhového objezdu v ul.5.května až po odbočku do ulice Sokolí. Nelze do ní vjet druhým směrem.

 1. krok: generování žádostí od 24. 4. do 10. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)
 2. krok: příjem žádostí (ZÁPIS) čtvrtek 11. května 2023 (v časech určených MŠ 8-15 hodin) - odevzdání vytištěných a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.
 3. krok: zveřejnění výsledků zápisu od 25. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném před v MŠ

 

Zápis do MŠ probíhal za pomoci nové webové aplikace „Zápis do MŠ“, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace k zápisu:

https://zapisdoms.mestojablonec.cz/

 

 

Zápis do MŠ v nové aplikaci krok za krokem

 1. krok: generování žádostí od 24. 4. do 10. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)
 2. krok: příjem žádostí (ZÁPIS) čtvrtek 11. května 2023 (v časech určených MŠ 8-15 hodin) - odevzdání vytištěných a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.
 3. krok: zveřejnění výsledků zápisu od 25. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném před v MŠ

Pro děti narozené do 31. srpna 2018 je předškolní vzdělávání povinné!

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou. Ředitelky MŠ rozhodují o přijetí dítěte do MŠ v souladu se školským zákonem, správním řádem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria a bližší informace k zápisu do MŠ jsou dostupné ve webové aplikaci a na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Při zápisu je nutné předložit:

 • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 • Potvrzení o řádném očkování dítěte (povinná příloha přihlášky-netýká se předškoláků) -  možno vyzvednout v MŠ předem, jinak vytisknete společně s žádostí, nebo si o něj napište na mslovecka@seznam.cz
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.
Zpět