MŠ Pampeliška

Aktuality

(14. 09. 2023)

Vážení rodiče, společně se speciálními pedagožkami z pedagogickopsychologické poradny jsme pro vás zdarma naplánovali :

25.9.2023 od 15.30 - pondělí - přednáška o školní zralosti - pro všechny rodiče - bez přítomnosti dětí

- navazují pondělky 1 x za 2 týdny - workshopy pro rodiče s dětmi - děti si hrají a plní úkoly pod vedením speciální pedagožky a paní učitelky a rodič pozoruje a dozvídá se, co a jak je vhodné, když dítko zvládne do nástupu do základní školy, aby pro něj zejména první třída byla co nejjednodušší. Přijďte si s námi užít zábavnou formou předškolní přípravu, u toho zjistíte návody na obyčejné hry rozvíjející předškolní zralost a vaše dítko bude nadšené, že jste tu s ním. Soukromě se pak můžete domluvit a doptat, zda je vaše dítko zralé, co by mu pomohlo pro posílení některých dovedností, případně, zda zvažujete odklad školní docházky a jak se to dělá.

Na workshopy se, prosím, přihlaste u paní učitelky. Děkujeme.

- 25. 9. - Školní zralost pro všechny rodiče předškoláků;
- 9. 10. - Motorické dovednosti;
- 23. 10. - Zrakové vnímání;
- 6. 11. - Sluchové vnímání;
- 20. 11. - Emoční a sociální zralost;
- 4. 12. - Pracovní zralost.
 

Případně více zde: https://www.veverciny.cz/

Motorika

Workshop zaměřený na motorické dovednosti (hrubá, jemná motorika a grafomotorika) a jejich rozvoj, který jde ruku v ruce s dobrým rozvojem písemného projevu.

Sluchové vnímání

Důraz je kladen na rozvoj sluchového vnímání, jakožto jeden z předpokladů rozvoje písemného a čtenářského projevu. Konkrétně se jedná o sluchové rozlišování, rytmizaci, sluchovou paměť.

Zrakové vnímání

Setkání na téma „zrakové vnímání“, jakožto další z předpokladů pro dobrý rozvoj čtenářských a písemných dovedností. Jedná se zejména o zrakové rozlišování, figuru a pozadí a zrakovou paměť.

Pracovní zralost

V tomto workshopu seznamujeme s pojmem „pracovní zralost“ – koncentrace pozornosti, samostatná práce dle pokynů, výdrž při práci, atd. Při workshopech konkrétně nahlížíme do činností, které oblasti pracovní zralosti rozvíjejí.

Emoční a sociální zralost

Vysvětlujeme pojmy „emoční a sociální zralosti dětí“. Diskutujeme o tom, co se dá za nezralost považovat, a co je např. „pouze“ povahový rys dítěte. U workshopu je rodičům nabídnuta možnost sledovat, jak si jejich děti vedou v konkrétních sociálních situacích. Jaké sociální role jsou jim vlastní. 

 

Zpět