MŠ Pampeliška

Aktuality

(04. 04. 2024)

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL 2024

Prázdniny jsou sice ještě daleko, a s nimi i léto, čas dovolených a odpočinku. Ředitelky mateřských škol i zřizovatel jsou si ale již nyní plně vědomi, že ne všichni rodiče mají možnost strávit celé léto se svými dětmi.

„Vzhledem k tomu, že se v současné době z důvodu plánovaní dovolených začínají rodiče předškolních dětí zajímat, jak budou otevřeny jablonecké MŠ v době hlavních prázdnin 2024, zveřejňujeme níže uvedené informace, ve kterých naleznou odpovědi na své otázky,“ říká Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství.

Týdny o prázdninách

Termín (pracovní dny)

Provoz MŠ

Prázdninové týdny s Vikýřem

1. týden

1.7. – 4. 7.

MŠ v provozu

xxx

2. týden

8. 7. – 12. 7.

MŠ uzavřeny

1. turnus Vikýř - https://www.vikyr.cz/tabory/2642-prazdninovy-tyden-s-vikyrem-i

3. týden

15. 7. – 19. 7.

MŠ uzavřeny

2. turnus Vikýř - https://www.vikyr.cz/tabory/2643-prazdninovy-tyden-s-vikyrem-ii

4. týden

22. 7. – 26. 7.

MŠ uzavřeny

xxx

5. týden

29. 7. – 2. 8.

MŠ uzavřeny

xxx

6. týden

5. 8. – 9. 8.

MŠ uzavřeny

xxx

7. týden

12. 8. – 16. 8.

MŠ uzavřeny

3. turnus Vikýř - https://www.vikyr.cz/tabory/2644-prazdninovy-tyden-s-vikyrem-iii

8. až 9. týden

19. 8. – 30. 8.

MŠ v provozu

xxx

 

V době uzavření MŠ (8. 7. – 16. 8.) zorganizuje DDM Vikýř v rozsahu 3 týdnů „Prázdninové týdny s Vikýřem“ určené pouze pro děti z mateřských škol jako náhradní služba v době uzavření MŠ. Tyto týdny budou v letošním roce nově probíhat na jiném místě, a to v objektu školní družiny ZŠ Liberecká. I zde bude možné zajistit program velmi podobný programu v MŠ. Po obědě bude možnost spaní či odpočinku, k dispozici bude i venkovní hřiště. Cena těchto týdnů oproti příměstským táborům je nastavena tak, aby byla pro rodiče cenově přijatelnější. Podmínky a přihlášení naleznete na www.vikyr.cz

https://www.vikyr.cz/tabory/2642-prazdninovy-tyden-s-vikyrem-i

https://www.vikyr.cz/tabory/2643-prazdninovy-tyden-s-vikyrem-ii

https://www.vikyr.cz/tabory/2644-prazdninovy-tyden-s-vikyrem-iii

 

Příměstské tábory 2024

Po dobu hlavních prázdnin mohou rodiče využít také řadu příměstských táborů, které se v Jablonci každoročně konají. Stejně jako v minulých letech bude město Jablonec nad Nisou poskytovat na příměstské tábory rodičům předškolních dětí a žáků prvních tříd ZŠ s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou příspěvek ve výši max. 650 Kč/1 týden/1 dítě. Seznam příměstských táborů, kde bude možné příspěvek uplatnit, bude zveřejněn v květnovém Jabloneckém měsíčníku, zveřejní ho i mateřské a základní školy.

Zpět