MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(29. 08. 2015)

UPOZORNĚNÍ

Prosíme vás, abyste nevpouštěli do budov cizí neznámé osoby.

Vždy je na místě se zeptat: A kam vy jdete? A pokud už v budově MŠ potkáte cizí podezřelou osobu, zeptejte se personálu, zda o ní ví, či zda jí znají. Případně personálu pomozte zorganizovat opatření proti nežádoucí osobě.

V případě, že máte podezření, že je osoba pod vlivem návykové látky – alkohol, drogy, či v nepříčetném stavu, je na místě okamžitě volat Policii ČR, třeba i jen a k asistenci vyvedení osoby z budovy a jejího okolí. Nečekejte, až to napadne někoho jiného, jednejte ihned !!!

Zpět