MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(13. 06. 2019)

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz

ID nfeai4j, IČ 71009302

V Liberci 26. dubna 2019

 

Veš dětská (hlavová)

Vši tvoří samostatný řád bezkřídlého hmyzu, který parazituje pouze na savcích. Během vývoje se tito ektoparaziti svému druhu hostitele dokonale přizpůsobili. Různé druhy savců mají své specifické druhy vší.

Největší u nás žijící vší je veš prasečí (Haematopinus suis) – samička měří okolo 5 mm. 

 

Veš dětská (Pediculus humanus capitis) se vyvíjí pouze ve vlasech lidí všech věkových kategorií. Je to drobný hmyz, dospělci měří asi 3 mm. Samičky přilepují denně na vlasy těsně u hlavy 3 – 4 vajíčka (tzv. hnidy). Larvy se v  optimální teplotě líhnou již za 7 dní. S růstem vlasů se hnidy vzdalují od kůže a obecně platí, že hnidy vzdálené více než 1 cm od pokožky jsou s největší pravděpodobností již vylíhlé nebo mrtvé. Zůstávají pevně přilepené na vlasech a s nimi odrůstají. Larvy i dospělci sají minimálně 3 x denně.

Samičky se dožívají 3 – 5 týdnů, mimo hostitele brzy hynou.

 

K přenosu vši dětské může docházet při vzájemném dotyku hlav, půjčování hřebenů, různých pokrývek hlavy, sdílení ložního prádla apod. Riziková jsou i oblíbená společná selfie.

Zavšivení (tzv. pedikulóza) je onemocnění, které může potkat kohokoli z nás a v posledním desetiletí se stalo globálním problémem. Nejvíce se šíří v kolektivu dětí ve školních                           a předškolních zařízeních. Zavšivené děti by měly být odděleny od zdravých. Diagnózu zavšivení ovšem nemůže stanovit učitel či vychovatel, ale pouze lékař.

Platí, že odvšivení je především záležitostí rodičů, zákonných zástupců dítěte - dle § 858 zákona č.   89/2012 Sb., občanského zákoníku: „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj…“

Je nutné, aby rodiče zavšivení svého dítěte škole či školce oznámili, aby následně mohli být informováni rodiče dětí v kolektivu.

Postup při zavšivení

Při odvšivování je klíčové používání správných přípravků a to vždy v souladu s návodem výrobce. Všechny přípravky, které jsou v současné době v ČR dostupné, zahubí pouze živé parazity, nikoli jejich vajíčka hnidy – zásah je tedy nutno po 9-10 dnech opakovat. Na živé vši účinkují přípravky obsahující dimethicone (silikonový olej).

 

Nejúčinnější je důkladné a pravidelné vyčesávání vší tzv. „všiváčkem“, či přímo ostříhání vlasů na délku cca 0,8 mm – tento úkon je plně v kompetenci rodičů dítěte. Živé vši lze z vlasů odstranit během krátké doby, proto většinou nebývá nutné dítě izolovat doma, pokud tak nerozhodne ošetřující lékař. Přítomnost hnid na odrůstajících vlasech  NENÍ příznakem zavšivení.

Důležité je ošetřit zavšivené osoby v kolektivech, rodinách ve stejnou dobu a dezinsekční přípravek použít i na  hřebeny apod. Několik dnů po opakovaném odvšivení je nezbytné provést kontrolu vyčesáváním vlasů „všiváčkem“. Vyčesávání provádíme vždy nad světlou podložkou, umyvadlem, vanou…

Málo známé je, že veš, která sice plavat neumí, je schopná se velice dlouho a v dobré formě ve vodě vznášet, přežije i praní v pračce (např. prací cyklus při teplotě 40°C je pro ni příjemnou lázní).

 

Preventivní opatření

Preventivně je možné použít repelentní přípravky či prostředky s účinnou látkou IR3535 s příměsí minerálních olejů, vitamínů, UV filtru a jemného parfému, které jsou dostupné v prodejních sítích lékáren a drogerií. Repelenty vždy aplikujeme až po umytí vlasů.

 

 

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na protiepidemickém oddělení, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Podhorská 62 nebo na tel.čísle 483 368 515/570.

 

 

 

           

 

                                                                        MUDr. Monika Hausenblasová

                                                                              vedoucí oddělení protiepidemického

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: RNDr.Dušana Kafková                                                

Foto: RNDr.Dušana Kafková

 

Aktualizace 2/5/2019

 

Zpět