MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(27. 02. 2021)

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=67&slozka=31&xsekce=65&as4uOriginalDomain=www.mestojablonec.cz&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.566470766.1616741788&detaildb=894&

 

ODBOR HUMANITNÍ, ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

MAGISTRÁTU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

oznamuje, že

 

Z Á P I S

 

dětí do l. ročníků základních škol v Jablonci nad Nisou na školní rok 2021 – 2022

 

p r o b ě h n e

 

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech ZŠ v Jablonci nad Nisou

 

ve čtvrtek dne 8. dubna 2021

 

od 12.00 do 18.00 hodin na těchto základních školách:

 

            ZŠ Jbc, Liberecká 26                                                ZŠ Jbc, Pivovarská 15

            ZŠ Jbc, 5. května 76                                                  ZŠ Jbc - Kokonín, Rychnovská 216

                         v budově Sokolí 9                                                        v budově Rychnovská 215

            ZŠ Jbc, Na Šumavě 43                                                             v budově Janáčkova 42

                         v budově Švédská 12                                    ZŠ Jbc - Mšeno, Arbesova 30

            ZŠ Jbc, Pasířská 72                                                   ZŠ Jbc - Rýnovice, Pod Vodárnou 10

            ZŠ Jbc - Mšeno, Mozartova 24

 

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku, k povinné školní docházce.

 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky, musí rovněž přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky.

 

Zákonný zástupce bude podávat elektronickou žádost k zápisu svého dítěte k plnění povinné školní docházky. Následně vytištěnou a podepsanou žádost předá základní škole.

29. 3. 2021 budou na webových stránkách jabloneckých základních škol i webu města zveřejněny podrobné informace k zápisu

 

Konečné rozmístění dětí do l. tříd bude provedeno v souladu s OZV o školských obvodech ZŠ a s přihlédnutím k počtu míst na příslušných školách; u škol s odloučenými pracovišti o rozmístění dětí rozhodne ředitel/ka školy.

 

Základní školy budou přijímat děti dle těchto jednotných kritérií:

  • trvalý pobyt v příslušném školském obvodu
  • sourozenec již navštěvující školu
  • v případě většího počtu přihlášených bude provedeno losování

 

 

 

Zápis do 1. ročníku v soukromé základní škole A. Bratršovského

 

p r o b ě h n e

 

ve středu dne 7. dubna 2021 od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin

na Základní škole Antonína Bratršovského, Opletalova 1266/4, Jablonec nad Nisou

 

 

 

Mgr. Zdeňka Květová  v.r.

vedoucí oddělení školství

https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/skoly/zakladni-skoly.html

Zpět