MŠ Pampeliška

Informace pro rodiče

(26. 04. 2024)

Příměstské tábory 2024


Vážení rodiče,

o hlavních prázdninách 2024 máte možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor.

Na příměstský tábor pořádaný subjektem, který se na základě výzvy zaregistroval u statutárního města Jablonec n. N. (viz seznam subjektů), Vám bude poskytnuta sleva ve výši 130 Kč/1 dítě/1 pobytový den (příspěvek města) pokud Vaše dítě splní tyto podmínky:

 1. dítě bude docházet k poskytovateli služby nejméně 4 hodiny denně,
 2. dítě ve školním roce 2023/2024 navštěvovalo některou z jabloneckých MŠ, což doložíte „Potvrzením o docházce a bezdlužnosti“ vydaného kmenovou školou,
 3. dítě má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou.

OriginálPotvrzení o docházce a bezdlužnosti“, které si vyžádáte u ředitelky MŠ nebo vedoucí odloučeného pracoviště MŠ, odevzdejte poskytovateli příměstského tábora nejpozději do 31. 8. 2024, aby Vám mohla být poskytnuta sleva. Originál potvrzení slouží poskytovateli také jako podklad k vyúčtování příspěvku.

Příspěvek města na příměstské tábory lze pro 1 dítě využít POUZE na 1 prázdninový týden (5 pracovních dnů), což Vás však neomezuje v přihlášení dítěte na více příměstských táborů.

 

Případné dotazy směřujte přímo na organizátory táborů či na oddělení školství Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

 

Jablonec nad Nisou 25. dubna 2024

 

Ing. Michala Školníková

Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení školství

tel: 483 357 315, e-mail: skolnikova@mestojablonec.cz

 

Seznam registrovaných subjektů, kde lze příspěvek města čerpat:

Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých subjektů.

 

 • By – DaFi s.r.o.
  • Tři příměstské tábory pro děti 4-7 let
  • Zaměření: hravé a tvořivé činnnosti, lego
  • Termíny: 8.-12.7.;22.-26.7.; 5.-9.8.2024
  • Cena: 2 950 – 3 850 Kč/týden
  • Info/přihlášky: www.kavarnadafi.cz
  • Email: info@kavarnadafi.cz
  • Tel.: 602 289 671 – Pavlína Kroupová Cvejnová

 

 • DELUKO sports, s.r.o.
  • Šest příměstských táborů pro děti 6-12 let, 1 příměstský tábor i pro děti od 3 let
  • zaměření: sport, tvoření, kreativita
  • termíny: červenec a srpen 2024 (přesné termíny k dispozici na webu)
  • cena: 2990 Kč/ týden
  • info/přihlášky: www.deluko.cz
  • e-mail: info@deluko.cz
  • tel.: 725 129 063 – Klára Kopitáková

 

 • DC NEZNÁLEK z.s.
  • Sedm příměstských táborů pro děti 3-6 let, všechny termín jsou vhodné i pro děti z MŠ
  • zaměření: děti přírodě – příroda dětem
  • termíny: červenec a srpen 2024 (přesné termíny k dispozici na webu)
  • cena: 2 000 Kč/ týden
  • info/přihlášky: www.dcneznalek.cz
  • e-mail: info@dcneznalek.cz
  • tel.: 720 172 196 – Veronika Fukalová

 

 • Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, p. o.
  • Více než 50 příměstských táborů pro děti od 3 let, z toho několik termínů i pro děti z MŠ
  • více zaměření
  • termíny: červenec a srpen 2024 (přesné termíny k dispozici na webu)
  • cena: od 2 500 Kč do 4 500 Kč/týden
  • info/přihlášky: www.vikyr.cz
  • e-mail: info@vikyr.cz
  • tel.: 483 711 725 – Miloslava Hušková

 

 • E FOR YOU, z.s.
  • Jeden příměstské tábor pro děti 6-13 let
  • Sportovní zaměření
  • termíny: 12.-16.8.2024
  • cena: 2 700 Kč/týden
  • info/přihlášky: www.supersportaci.cz
  • e-mail: info@supersportaci.cz
  • tel.: 605157064 – Mgr. Eunika Rozkovcová

 

 

 

 • Foxík.cz s.r.o.
  • Příměstské tábory pro děti 4-12 let, termíny vhodné i pro děti z MŠ
  • zaměření: výlety, exkurze, sporty a hry v přírodě
  • termíny: červenec a srpen 2024 (přesné termíny k dispozici na webu)
  • cena: od 3 000 Kč/týden
  • info/přihlášky: www.foxik.cz
  • e-mail: tomas.stregl@foxik.cz
  • tel.: 603 348 643 – Tomáš Štrégl

 

 • Free Time Activities, z. s.
  • Pět příměstských táborů pro děti 5-13 let, z toho 1 termín i pro děti z MŠ od 5let, při účasti staršího sourozence sleva
  • zaměření: sportovní/turistický/koňský/řemeslný
  • termíny: červenec a srpen 2024 (přesné termíny k dispozici na webu)
  • cena: od 3 000 Kč do 5 000 Kč/týden
  • info/přihlášky: www.radimstryncl.cz
  • e-mail: radimstryncl@seznam.cz
  • tel.: 777 634 221 – Mgr. Radim Štryncl

 

 • Mgr. Jitka Šťovíčková
  • Dva příměstské tábory pro děti 3-10 let
  • Zaměření: sportovní, výtvarné, rukodělné činnosti
  • Termíny: 8.-12.7.;15.-19.7.2024
  • Cena: 2 500 Kč/týden
  • Info/přihlášky: www.prazdninoviumelci.cz
  • Email: prazdninovi.umelci@seznam.cz
  • Tel.: 606 561 921 – Mgr. Jitka Štovíčková

 

 • Muhu, z.s.
  • jeden příměstský tábor pro děti 3-8 let, vhodný i pro děti z MŠ
  • zaměření: Kuchtíci – vaření na ohni, hry, výlety
  • termíny: 1.-5.7.2024
  • cena: 3 000 Kč/týden
  • info/přihlášky: www.lkmuhu.cz
  • e-mail: pospisilova.rnt@seznam.cz
  • tel.: 608 192 845 – Renata Pospíšilová

 

 • Nikol Rýdlová
  • Tři příměstské tábory pro děti 4-15 let
  • Zaměření: výtvarné
  • Termíny: 15.-19.7; 22.-26.7.; 5.9.8.2024
  • Cena: 3 800 Kč/týden
  • Info/přihlášky: www.ateliernr.cz
  • Email: info@ateliernr.cz
  • Tel.: 724 039 425 – Nikol Rýdlová

 

 

 

 

 

 

 

 • SPORT & OUTDOOR ACADEMY (Mgr. Vít Balej)
  • Dva příměstské tábory pro děti 4-13 let, oba termíny vhodné i pro děti z MŠ
  • zaměření: „Sport a pohyb v přírodě“
  • termíny: 15.-19. 7. 2024 pro děti 4-12 let; 29.7.-2. 8. 2023 pro děti 5-13 let
  • cena: 3 150 Kč/týden, při účasti dítěte na obou táborech je cena druhého tábora 2 450 Kč/týden
  • info/přihlášky: www.lyzarska-skolka9.webnode.cz
  • e-mail: lenkamichalkova@post.cz
  • tel.: 606 831 545 – Lenka Michálková

 

 • Sport klub Tygřík, z. s. - škola INLINE bruslení
  • Sedm příměstských táborů pro děti 5-13 let inline bruslení,

tři termíny pro děti 4-9 let Tygříci, 8-13 let ROBohrátky, od 6 let NERF tábor

 • zaměření: inline bruslení, výlety, NERF bitvy, robotika
 • termíny: červenec a srpen 2023 (přesné termíny k dispozici na webu)
 • cena: 3 250 Kč/týden – inline bruslení, 2 950 Kč/týden – Tygříci, 3 350 Kč/týden NERF tábor, 5 500 Kč/týden Robohrátky
 • info/přihlášky: www.sportklubtygrik.cz
 • e-mail: skolainline@seznam.cz
 • tel.: 602 193 939 – Martina Chvátalová

 

 • Svobodná základní škola, o. p. s.
  • Dva příměstské tábory pro děti 5-12 let, vhodné i pro děti z MŠ:
  • příměstské tábory „Šikovné ruce“ a „Hravé výlety“
  • termíny: 22.-26. 7. 2024, 12.8.-16.8.2024
  • cena: 2 300 Kč/týden „Šikovné ruce“, 2 700 Kč/týden „Hravé výlety“
  • zaměření: tvoření uvnitř i venku, výlety do přírody, cestování, hry v přírodě
  • info/přihlášky: www.szsjablonec.cz
  • e-mail: v.makovickova@gmail.com 
  • tel.: 737833337 – Mgr.Veronika Gebouská

 

 • Taneční a pohybové studio Magdaléna, pobočný spolek
  • Jeden příměstský tábor pro děti 5-14 let
  • Zaměření: tvoření, výtvarné zaměření, architektura
  • Termín: 26.8.-30.8.2024
  • Cena: 3 600 Kč/týden
  • Info/přihlášky: www.tsmagdalena.com
  • Email: taps.magdalena@gmail.com
  • Tel.: 602 963 574 – Ludmila Rellichová

 

 • TJ Gibon Jablonec, z.s.
  • Dva příměstské tábory pro děti 4-6 let
  • Zaměření: lezení na umělé stěně i v přírodě, pohyb v terénu i ve skalách
  • Termíny: 15.-19.7.; 19.-23.8.2024
  • Cena: 4 500 Kč/týden
  • Info/přihlášky: www.tjgibon.cz
  • Email: taps.magdalena@gmail.com
  • Tel.: 721 534 880 – Jana Večeřová

 

 

 

 

 • TJ Sokol Jablonec n. Nisou, pobočný spolek
  • Dva příměstské tábory pro děti 5-10 let
  • Zaměření: pohybový a pohybový s angličtinou
  • Termíny: 8.-12.7. (pohybový), 15.-19.7. (pohybový s angličtinou)
  • Cena: 2 800 Kč a 3 600 Kč
  • Email: jablonec_n_nisou@sokol.eu
  • Info/přihlášky: www.sokol-jablonec.cz
  • Tel.: 608 151 106 – Michaela Marková

 

 • Veselá věda kroužky a tábory z. ú.
  • Čtyři příměstské tábory pro děti 6–10 let
  • zaměření: vědecký/badatelský
  • termíny: 1.-5.7.; 8.-12.7.; 22.-26. 7.; 5.-9.8. 2024
  • cena: 3 070 Kč/týden
  • info/přihlášky: www.veselaveda.cz
  • e-mail: martina.sterbova@veselaveda.cz
  • tel.: 602 549 735 – Martina Štěrbová

 

Zpět