MŠ Pampeliška

Loga

Německé projekty jsou financové z Euroregionu Nisa

„Nový start 2020“, registrační číslo ERN-0962-CZ-19.09.2019

Tento projekt je podpořený Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.“

Náš projekt, který neustále obnovujeme a přidáme jeho vzdělávací hodnotu, byl zahájen 1.1.2020 a bude ukončen 31.12.2020.

V rámci projektu Euroregionu Nisa jsou financována naše společná setkávání českých Včeliček a německých Schlümfpe jednou měsíčně, jednou přijedou německé děti k nám a poté zase jedeme my za Němci. Vždy naplánujeme nějakou akci – karneval, Velikonoce, Mikuláš, Ptačí svatba, apod., nebo zajdeme za krásami krajů euroregionu, případně využijeme kulturní akci, nabídku muzeí, divadel, apod.

Dále zpravidla každý týden přijíždí do každé mateřské školy paní učitelka z partnerské školky jako rodilý mluvčí a pracuje se třídou, kdy seznamuje děti s jazykem druhé země – používá tzv. imerzní metodu – vnořování se do cizího jazyka přirozenou cestou komunikace a naslouchání. Od nás jezdí paní učitelka Jana Böhmová – vedoucí Německého projektu a z Německa přijíždí paní učitelka Bettina Prieber. Třídy se též věnují cizímu jazyku i přes celý týden, aby se připravily na další tématickou akci.

Pro tento rok máme plánovaný rodinný víkend v Harrachově, kde se setkají celé rodiny dětí z Česka a Německa a stráví tu spolu čas k seznámení se s regionem, s jinými lidmi z druhé země a prostřednictvím akcí s dětmi najdou nové přátele.

Euroregion Nisa financuje dopravu dětí, pojištění dětí, vstupné a stravování v době společných akcí, cestovné pro paní učitelku do Německa na setkávání se Schlümpfe a rodinný víkend v Harrachově pro české a německé rodiny z obou zúčastněných školek.